Niemcy szlakiem UNESCO

przez Think MICE

Nowa kampania marketingowa Niemieckiej Centrali Turystycznej (DZT), prowadzona pod hasłem Historic.Modern.Germany, skupia się wokół 51 obiektów wpisanych na listę dziedzictwa UNESCO. Z okazji jej inauguracji w hotelu Verte Warsaw, Autograph Collection w Warszawie zorganizowano event promocyjny.

IF Nation Group świętuje 20-lecie

przez Think MICE

W tym roku grupa marketingowo-technologiczna IF Nation Group świętuje 20-lecie działalności. W 2003 roku Rafał Kupidura, wcześniej zawodowy sportowiec, wraz z bratem Kamilem, wtedy studentem zarządzania, założyli agencję reklamową. Dzisiaj są właścicielami ponad 100-osobowej firmy z obrotami przekraczającymi 60 mln zł.

Nowe Władze PIPT na kadencję 2023-2027

przez Think MICE

Pod koniec maja, podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT) wybrali nowe władze na kadencję 2023-2027.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SITE Polska

przez Think MICE

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, omówienie działalności stowarzyszenia, udzielenie absolutorium zarządowi oraz plany na przyszłość. Takie były najważniejsze punkty Walnego Zgromadzenia członków SITE Poland.