Poland & CEE Hotel Development Forum w Warszawie

przez Think MICE

W dniach 21-22 lutego br. odbyła się konferencja Poland & CEE Hotel Development Forum, której organizatorem jest Mykar HK LTD. Dyskutowano o tym, jak zachęcić do zwiększenia inwestycji na rynku hotelowym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, jakie kraje regionu mają największy potencjał jeśli chodzi o nowe inwestycje oraz o trudnościach z jakimi musi mierzyć się branża.