Mea Group w Klubie Agencji Eventowych

przez Think MICE

Agencja Mea Group została członkiem Klubu Agencji Eventowych (KAE), działającego przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR.

Nowy wicedyrektor Departamentu Turystyki MSiT

przez Think MICE

Dr Dominik Borek objął stanowisko wicedyrektora Departamentu Turystyki MSiT. Wcześniej zatrudniony był w tym departamencie na stanowisku głównego specjalisty i jako prawnik aktywnie uczestniczył w pracach nad nową ustawą o imprezach turystycznych.

Koniec roku w Studium Event Management

przez Think MICE

W minioną sobotę odbyło się zakończenie VI edycji Studium Event Biznesu na Uniwersytecie Warszawskim koordynowanym przez Stowarzyszenie Branży Eventowej oraz Fundację na rzecz Wydziału Zarządzania na UW.