Event Biznes: o eventach w szerszym kontekście

Sposoby i strategie organizacji eventów, ich znaczenie dla marek, działania podejmowane przed i po ich zakończeniu, a także bardziej ogólne kierunki rozwoju branży i kwestie problemowe. O tym wszystkim dyskutowano podczas piątej edycji konferencji Event Biznes.

Z okazji jubileuszu przedstawiciele Stowarzyszenia Branży Eventowej (SBE) zadbali o obecność na konferencji specjalistów reprezentujących różne obszary biznesu i dziedziny nauki, które łączy tematyka spotkań i organizacji wydarzeń. Zaproszeni goście dyskutowali o kwestiach problemowych, czyli o tym, co należy zrobić, aby plany dotyczące m.in. większej konsolidacji stowarzyszeń, implementacji dobrych praktyk czy kompleksowego podejścia do zmian w przepisach prawa, miały swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Uczestnicy opowiedzieli też o swoich doświadczeniach związanych z organizacją eventów, wynikających z nich prognozach i możliwych kierunkach rozwoju branży spotkań. Wśród prelegentów znaleźli się reprezentanci takich dyscyplin, jak informatyka, językoznawstwo, socjologia, sport, event marketing, specjaliści B2B i dyrektorzy generalni – zarówno polskich, jak i zagranicznych firm. Na konferencji dużo mówiło się o strategiach, nowych technologiach, analizowane były konkretne przypadki eventów jako punktów odniesienia i wzorów do naśladowania. Kilka poruszonych wątków znalazło swoje odzwierciedlenie w większej liczbie prezentacji – wspominano o nich częściej niż o innych, niezależnie od rodowodu profesji, z którą dany mówca styka się na co dzień. Należały do nich zagadnienia dotykające nowych technologii i ujęcia eventu jako wydarzenia wbudowanego w szeroki kontekst dobrze zaplanowanych działań marketingowych. 

Pars pro toto marki
Znaczenie eventu, który nie jest oderwany od spójnej i globalnie pomyślanej polityki firmy, podkreślał między innymi Michiel Pool, head of global events external activation and engagement w firmie Ericsson. W trakcie swojego wykładu, który był jednocześnie prezentacją dobrych praktyk stosowanych przez markę Ericsson, Pool podkreślił wagę umiejętności prawidłowego określenia etapu współpracy z klientem i wynikające z tego konsekwencje. Event w zależności od stopnia zaawansowania rozmów staje się bowiem symbolem wielu różnych treści, dlatego należy zachować konsekwencję w doborze formy ich przekazu. 

Wydarzenie nierzadko jest pierwszą okazją dla klienta finalnego do zapoznania się z produktem. Wtedy – przynajmniej firma Ericsson – preferuje przejrzysty sposób prezentowania oferowanych usług, dbając o takie czynniki, jak lokalność oraz spokojna atmosfera. Stanowią one pewną przeciwwagę do niejednokrotnie bardziej „krzykliwych” kampanii i działań promocyjnych poprzedzających takie spotkanie. 

Życie „pośmiertne” wydarzenia
O tym, że event nie jest końcem, a tak naprawdę początkiem, dobrym lub złym w zależności od jego skuteczności, przekonywał z kolei Łukasz Kosuniak, konsultant i trener marketingu B2B. Poruszane przez niego zagadnienia dotyczyły m.in. recyklingu zebranych informacji, pozostawienia cyfrowego śladu wydarzenia oraz pytań o to, co dzieje się już po zakończeniu imprezy z zebranymi w czasie eventu informacjami o jego uczestnikach. Rekomendowane przez prelegenta praktyczne narzędzia, takie jak social tracking czy analiza sentymentu z jednej strony umożliwiają analizę danych w czasie rzeczywistym i po zakończonym evencie, z drugiej zaś są przykładem efektywnego zarządzania informacją zwrotną od uczestników i klientów, którzy wzięli w nim udział. 

Narracja wydarzeń w biznesie
Dużo uwagi poświęcono też storytellingowi, który jest obecnie nieodzownym narzędziem w tworzeniu zakrojonych na dużą skalę kampanii. Umiejętność narracji okazuje się być równie skuteczna w przygotowaniu firmowych uroczystości, jak i inicjatyw społecznych. Maria Kirillova, dyrektor zarządzająca Baltic Event Industry Club oraz Małgorzata Rybak-Dowżyk, dyrektor komunikacji korporacyjnej w T-Mobile w trakcie swoich prezentacji przywołały zakończone sukcesem przykłady wydarzeń, którym przyświecały szczytne cele, m.in. zbiórka pieniędzy na rzecz organizacji UNICEF oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o problemach osób głuchoniemych. Dzięki wkomponowaniu pojedynczego wydarzenia w historię oraz jego „fabularyzację” organizatorom udało się nie tylko zachęcić uczestników do wzięcia udziału w tych projektach, lecz marka pozyskała przez nie też nowych partnerów – z poczuciem odpowiedzialności i misji spełnienia wyższego celu, jakim jest pomoc niesiona innym. 

Konferencja Event Biznes odbywała się 19 października br. w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Organizatorem wydarzenia jest SBE. 

Tomasz Nowak