Fot. Fotolia

Lubuskie promuje się winem, wodą i militariami

W drugiej połowie listopada br. województwo lubuskie gościło dziennikarzy, którzy w ramach wizyty studyjnej mieli okazję poznać kilka wybranych produktów turystycznych tego regionu.

Korzystając z uczestnictwa w tej wizycie  przyjrzeliśmy się zarówno temu, co lubuskie ma do zaoferowania,  jak i sposobom, za pomocą których chce wykorzystać swój potencjał  do budowania wizerunku atrakcyjnej destynacji turystycznej.

Kluczowym dokumentem, który wyznacza cele i zadania związane z rozwojem potencjału turystycznego województwa lubuskiego jest w tej chwili „Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku”. Dokument został przyjęty przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w 2014 r. Warto przy tym dodać, że to właśnie na władzach samorządowych szczebla wojewódzkiego spoczywa zadanie inicjowania, koordynowania i „spinania” działań związanych w rozwojem potencjału turystycznego regionu (podobnie jest zresztą we wszystkich województwach). W praktyce, w przypadku województwa lubuskiego realizacja tego zadania polega m.in. na: 1. koordynacji działań na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego;  2. współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. w realizacji zadań takich jak: rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu, tworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie, rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych, rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego, rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.);  3. współpracy z jednostkami samorządowymi niższego szczebla (gminy, powiaty).   

Zerwać z wizerunkiem  „białej plamy”  
„Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku” bazuje na badaniach i analizach diagnozujących sytuację turystyki w województwie lubuskim w chwili jego powstania (2013 r.). Jednym z wątków podejmowanych w tym opracowaniu jest wizerunek województwa lubuskiego wśród mieszkańców Polski.  Z badań wynika jednoznacznie, że postrzegane jest ono jako „biała plama”. Oczywiście, nie wolno zapominać, że od chwili ich przeprowadzania upłynęło już kilka lat, trudno jednak podejrzewać, by w tym okresie nastąpiła jakaś drastyczna zmiana.  Nieco lepiej wyglądała sytuacja jeśli chodzi o postrzeganie Lubuskiego przez mieszkańców województw sąsiadujących. Ich wiedza na temat atrakcji turystycznych, z których można skorzystać w tym regionie była większa. Lubuskie kojarzyło im się z m.in. ciekawymi zabytkami militarnymi, wieloma możliwościami związanymi z turystyką wodną oraz winem.  Oczywiście posiadanie wizerunku „białej plamy” (w skrajnych przypadkach przejawiające się tym, że mieszkańcom innych części Polski Lubuskie myli się z Lubelskim) po części może być związane z przeszłością tego województwa, które de facto na mapie Polski pojawiło się po reformie samorządowej z 1999 r., nigdy nie było odrębnym regionem. Niezależnie jednak od przyczyn takiego stanu rzeczy oznacza to, że Lubuskie ma przed sobą sporo pracy do wykonania. Autorzy „Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku” zaznaczają jednak, że potencjał tego regionu jest na tyle duży, by skutecznie zmienić to postrzeganie. Wskazują oni, że to właśnie turystyka może być kluczowym obszarem budowania nowego wizerunku regionu, misją jego władz powinno być także wykorzystanie jej możliwości do wzmacniania jego wewnętrznej integralności.  Sposobem na osiągniecie tego celu ma być wykorzystanie tych atrakcji, które w chwili powstawania opracowania już cieszyły się pewną rozpoznawalnością. Wyszczególniono w nim trzy turystyczne produkty wizerunkowe, które powinny być rodzajem koła zamachowego w rozwoju całej tamtejszej branży turystycznej. Ich wdrożenie ma zapewnić regionowi silne wyróżniki, budujące turystyczną markę Lubuskiego. Wskazane produkty to: Wino i kuchnia, Militaria i fortyfikacje oraz Przygoda na wodzie.

Co się na nie składa? 
Produkt wizerunkowy „Wino i kuchnia” 
Produkt zakłada zbudowanie szerokiej oferty rynkowej opartej o istniejące elementy atrakcyjności turystycznej województwa z zakresu turystyki winnej, turystyki kulinarnej, w tym miodów. Elementy istniejące: Lubuski Szlak Wina i Miodu, Lubuskie Centrum  Winiarstwa w Zaborze, Winobranie w Zielonej Górze, Muzeum Wina w Zielonej Górze.  

Produkt wizerunkowy  „Militaria i fortyfikacje” 
Elementy istniejące: Szlak Czterech Pancernych w Żaganiu, Szlak Wielkiej Ucieczki w Żaganiu, Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU), Zlot Miłośników Fortyfikacji w Boryszynie, Twierdza Kostrzyn, Zespół średniowiecznych fortyfikacji miejskich w Strzelcach Krajeńskich, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie.  

Produkt wizerunkowy „Przygoda na wodzie” 
Woda stanowi bardzo silny wyróżnik oferty turystycznej Lubuskiego, rozpoczynając od turystyki wypoczynkowej przy wodzie, gdzie stanowi ona walor urozmaicający krajobraz oraz umożliwia kąpiele, poprzez turystykę żeglarską, kajakową, na turystce wędkarskiej i nurkowaniu kończąc. Elementy istniejące: rzeka Odra, rzeka Warta, rzeka Noteć, Międzynarodowa Droga Wodna E30 i E70, Lubrzański Szlak Kajakowy, Pojezierza Łagowskie, Pojezierze Sławskie, Pojezierze Dobiegniewskie i inne; przystanie i mariny Środkowej Odry m.in. Bytom Odrzański, Cigacice, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie, Kostrzyn nad Odrą; obfitujące w ryby jeziora i rzeki na terenie województwa lubuskiego stanowiące raj dla wędkarzy; Lubrzański Szlak Kajakowy (rzeki Paklica i Rakownik).  Warto zaznaczyć, że część z wymienionych elementów „produktów wizerunkowych” (np. Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze, spora część infrastruktury wodnej na Odrze) powstała już po przyjęciu „Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku”.   Wykorzystać potencjał  
Oczywiście potencjał turystyczny województwa lubuskiego nie ogranicza się do wymienionych produktów. Lubuscy urzędnicy w odpowiedzi na pytanie o najważniejsze atrakcje turystyczne regionu podają długą listę. – Wśród naszych najważniejszych atrakcji turystycznych można także wymienić: Park Narodowy Ujście Warty, Festiwal Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, Park Miłości im. Michaliny Wisłockiej w Lubniewicach, Figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie, Szlak św. Jakuba – najsłynniejszy europejski szlak pielgrzymkowy – mówi Łukasz Porycki, dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. – Nasze województwo jest szczególnym regionem na mapie Polski – dodaje. – Wciąż posiada niczym nieskażoną przyrodę, bogatą faunę i florę. A jeżeli mowa o bogactwie, to należy przede wszystkim wymienić ponad 500 jezior oraz dwie duże rzeki, Odrę i Wartę, z ważnymi dopływami. Niemal połowę powierzchni regionu porastają lasy (Lubuskie ma największą lesistość w Polsce). Szczególne bogactwo przedstawicieli świata roślin i zwierząt odnaleźć można w pobliżu rzek i zbiorników wodnych. Większych i mniejszych akwenów jest tu tak wiele, że nasze województwo nazywane jest krainą 500 jezior, choć w rzeczywistości jest ich około 600. Unikatową florę i faunę ochraniają dwa parki narodowe, siedem parków krajobrazowych i aż 64 rezerwaty przyrody. Region  Lubuski z roku na rok ma do zaoferowania coraz więcej szlaków pieszych i wodnych, które sprawiają, że można naprawdę dobrze poznać tutejszą naturę i każdy odwiedzający znajdzie tu wyjątkowy zakątek – podsumowuje Porycki, wskazując także na takie atrakcje jak Geopark Łuk Mużakowa oraz Park Mużakowa, obydwa wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  Mówiąc o potencjale turystycznym województwa lubuskiego nie sposób nie wspomnieć również o jego położeniu przy zachodniej granicy Polski (co daje perspektywy na wzrost liczby turystów z Niemiec). Region jest również bardzo dobrze położony pod względem komunikacyjnym.   

Turystyka biznesowa
Z analizy przedstawionej przez autorów „Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku” wynika, że póki co nie jest ona (i prawdopodobnie w najbliższych latach nie będzie) najmocniejszą gałęzią turystyki w tym regionie. „Turystyka biznesowa (...) nakierowana będzie głównie na obsługę regionalnego odbiorcy w zakresie świadczenia produktu szkoleniowego i konferencyjnego. Dodatkowo częstym odbiorcą oferty opisanych powyżej obiektów może być turysta z regionów sąsiadujących, w tym w szczególności z Wielkopolski i Brandenburgii, z uwagi na dostępność komunikacyjną. Ilość wyspecjalizowanych obiektów dedykowanych obsłudze gościa biznesowego w regionie nie jest większa niż w sąsiadujących województwach, a możliwość obsługi gościa ogólnokrajowego jest niewielka. Wpływa na to brak centrum konferencyjno-targowego o możliwościach realizacji dużych imprez ogólnopolskich, brak istotnych walorów wyróżniających ofertę województwa (np. morze, góry, rozpoznawalne w kraju jeziora)” – czytamy w opracowaniu. Diagnoza ta nie brzmi optymistycznie, czytając ją warto jednak pamiętać, że kluczowy wpływ na rozwój danego rodzaju turystyki  w regionie mają przedsiębiorcy – można więc przypuszczać, że to właśnie oni mogą dostrzec potencjał tam, gdzie go nie widzą urzędnicy czy analitycy. Czas pokaże, czy stanie się tak w przypadku Lubuskiego.  

Maria Krzos