Fot. Fotolia

Miejscowości turystyczne na celowniku INFARMY

Za niespełna trzy miesiące, 1 stycznia 2020 r., wiążące stanie się kryterium dotyczące obiektów i lokalizacji geograficznej, wprowadzone przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA do certyfikacji wydarzeń  dla przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce.  

Zapis budzi sporo kontrowersji, ze względu na rygorystyczne zasady, wykluczające możliwość organizacji takich wydarzeń w większości destynacji uznawanych  za turystyczne. Działania mające na celu złagodzenie kłopotliwych przepisów  podjęło Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.  

Przypomnijmy. 1 stycznia 2018 r. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA wprowadził certyfikację wydarzeń naukowych skierowanych do przedstawicieli zawodów medycznych. – Obejmuje ona wydarzenia naukowe  organizowane przez podmioty trzecie, tj.  stowarzyszenia, towarzystwa naukowe, agencje eventowe, PCO etc., w które angażują się w postaci wsparcia finansowego firmy  będące członkami INFARMY (obecnie jest ich 27 – przyp. red.). Dotyczy to spotkań  odbywających się na terenie Polski, dla przedstawicieli zawodów medycznych,  które obejmują obszar medycyny, farmacji,  leczenia chorób, zapobiegania im, bądź stosowania konkretnych produktów, metod leczniczych albo diagnostycznych. Certyfikacji nie podlegają wydarzenia, których organizatorami są członkowie INFARMY – wyjaśnia dr Anna Kacprzyk, manager ds. innowacji i etyki biznesu w INFARMIE.  

Dodatkowe kryterium
Pierwszy rok był okresem pilotażowym (uzyskanie certyfikatu nie było obligatoryjne). W tym czasie organizatorzy mogli  zapoznać się z wymogami i procedurami obowiązującymi w procesie aplikacji o certyfikat. Począwszy od 2019 r. certyfikacja stała się już koniecznością. Opracowane przez  INFARMĘ kryteria oceny poszczególnych wydarzeń przygotowano na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne, a także Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości. Obejmują kwestie związane z programem (merytoryczny, publikowany z wyprzedzeniem), dostępem do treści promocyjnych (tylko dla osób uprawnionych), podkreślono też, że pobyt osób towarzyszących uczestnikom nie może być finansowany ze środków firm farmaceutycznych. Kolejne kryteria dotyczą tzw. przejawów gościnności (niedopuszczalna jest nadmierna gościnność w zakresie elementów pozamerytorycznych, takich jak m.in. program socjalny, określono poza tym maksymalną kwotę wydatku na posiłek dla jednej osoby) oraz przejrzystości przepływów finansowych (raz w roku firmy farmaceutyczne ujawniają na swoich stronach www i stronie INFARMY jaką wartość finansowego wsparcia przekazały przedstawicielom zawodów medycznych i podmiotom ochrony zdrowia). To dobre rozwiązania, co do ich zasadności nikt nie ma wątpliwości. Emocje budzi jednak dodatkowe, szóste kryterium, wprowadzone 1 stycznia br. Dotyczy obiektu i lokalizacji geograficznej, czyli miejsc, w których mogą (a co bardziej istotne, w których nie mogą) odbywać się spotkania. Ponieważ pojawiło się rok później niż pozostałe, w ramach aktualizacji kryteriów weryfikacji, nie jest jeszcze wiążące w 2019 r. (okres przejściowy). Za kilka miesięcy, z początkiem 2020 r., sytuacja diametralnie się jednak zmieni, gdyż będzie już obowiązkowe. To spory problem dla branży MICE, w tym dla wielu obiektów i destynacji w całym kraju. Dlaczego? 

Twarde zasady
Kryterium dotyczące obiektu oznacza,  że imprezy sponsorowane przez członków INFARMY nie mogą być organizowane w miejscach uznawanych za ekstrawaganckie lub słynne ze względu na oferowane w nich rozrywki. Wyjątkowo dopuszczona będzie możliwość przygotowania ich w hotelach 5-gwiazdkowych, pod warunkiem że obiekty te mają charakter stricte biznesowy, położone są w mieście wojewódzkim, posiadają profesjonalne zaplecze konferencyjne (na min. 200 osób), a funkcje rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe nie stanowią ich dominujących atrakcji. Obiekty kulturalne są dopuszczalne, o ile prowadzą działalność konferencyjną, co musi być udokumentowane na ich stronach internetowych, wyłączone są natomiast obiekty w budynkach historycznych (pałace, zamki). Jeszcze bardziej restrykcyjne wydaje się być wprowadzone przez INFARMĘ (w tym samym punkcie) kryterium lokalizacji geograficznej. Certyfikatu nie uzyskują bowiem wydarzenia,  organizowane w obiektach zlokalizowanych w miastach, gminach lub rejonach uznawanych za kurort (letni, zimowy, całoroczny), destynację uzdrowiskową (na podstawie  aktualnej listy uzdrowisk Ministerstwa Zdrowia), sanatoryjną, wypoczynkową, wakacyjną, rozrywkową, turystyczną lub sportową. Wyjątek to miasta atrakcyjne turystycznie, które są jednocześnie siedzibami władz wojewódzkich (np. Kraków, Warszawa, Gdańsk, Poznań czy Wrocław), miejscowości będące ośrodkami akademickimi w dziedzinie dotyczącej konferencji (np. Zakopane, ze względu na Katedrę Ortopedii i Rehabilitacji  CM UJ) oraz te, w których mieści się siedziba organizatora wydarzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że większość górskich i nadmorskich destynacji, m.in. Sopot, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Krynica, Wisła, Karpacz, a także Zakopane (jeżeli wydarzenie nie będzie związane z ortopedią, a podmiot merytoryczny nie będzie miał w tej lokalizacji siedziby) nie spełnia tych warunków. Przez to, od przyszłego roku, nie uzyskają one  certyfikatu INFARMY. Oznacza to, że firmy zrzeszone w tej organizacji, nie będą angażowały się finansowo w przygotowanie imprez w takich miejscach (ale nadal będą mogły  odbywać się tam spotkania bez udziału  firm z INFARMY). – Firmy członkowskie  INFARMY rozumieją aspekty biznesowe, które są istotne dla organizatorów wydarzeń, branży hotelarsko-gastronomicznej i turystycznej. Tym niemniej, nadrzędnym celem INFARMY jest wspieranie środowisk  medycznych i naukowych w prowadzeniu edukacji medycznej przy zapewnieniu najwyższych standardów merytorycznych. Uważamy, że to program naukowy spotkań medycznych, a nie atrakcyjność turystyczna ich lokalizacji, powinien przesądzać o zaangażowaniu naszych firm w organizację takich wydarzeń. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób najlepiej możemy wspierać aspiracje naukowe pracowników ochrony zdrowia, przyczyniać się do dalszej poprawy standardów leczenia i opieki nad pacjentami – tłumaczy dr Anna Kacprzyk. 

(...)

Michał Kalarus

Więcej w październikowym (2019) numerze THINK MICE.

ZAMÓW PRENUMERATĘ