Fot. Materiały prasowe

Michał Walczak

przez Think MICE

Michał Walczak, prezes zarządu Hotelu City w Bydgoszczy został powołany na stanowisko dyrektora Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) w regionie kujawsko-pomorskim. 

Do jego zadań należy teraz m.in. usprawnienie wzajemnej komunikacji środowiska polskich hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych IGHP, dbanie o obecnych członków oraz pozyskiwanie nowych, a także monitorowanie wydarzeń branżowych i współpraca z władzami, samorządami i innymi instytucjami, które mają wpływ na branżę hotelarską.
Michał Walczak jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 25 lat związany zawodowo z hotelarstwem. Przez pierwsze lata zdobywał umiejętności i doświadczenia na stanowiskach operacyjnych w gastronomii (kelner, barman), housekeepingu, recepcji. Ma 10-letnie doświadczenie jako kierownik recepcji w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Od 2008 r. piastuje stanowisko prezesa zarządu Hotelu City w Bydgoszczy. To również wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 

Michał Walczak zastąpił na stanowisku dyrektora regionalnego IGHP Annę Kowalską-Szczepańską.

Źródło: materiały prasowe, oprac. mk