Fot. Materiały prasowe

Rafał Dutkiewicz prezesem Pracodawców RP

przez Think MICE

Rada Pracodawców RP zdecydowała o wyborze Rafała Dutkiewicza na stanowisko prezesa zarządu Pracodawców RP. Dutkiewicz został rekomendowany Radzie przez Komitet do Spraw Strategii Pracodawców RP, który przeprowadził proces wyboru kandydatów.

– Decyzja ta została podjęta po uwzględnieniu wielu czynników, w tym doświadczenia Rafała Dutkiewicza oraz jego dotychczasowych dokonań, które uważamy za kluczowe dla dalszego rozwoju naszej organizacji. Jesteśmy przekonani, że pod kierownictwem Rafała Dutkiewicza Pracodawcy RP nadal będą umacniać swoją pozycję w reprezentowaniu przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji – powiedziała przewodnicząca Rady Pracodawców RP Joanna Makowiecka-Gatza.

– Bardzo dziękuję wszystkim członkom Rady za docenienie moich dotychczasowych osiągnięć zawodowych. Zdaję sobie sprawę z tego, że członkowie Rady powierzyli mi niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie – kierowanie największą i najsilniejszą organizacją zrzeszającą pracodawców i przedsiębiorców w Polsce. Wierzę, że moja wiedza na temat aktualnych potrzeb i oczekiwań środowisk biznesowych w Polsce oraz wieloletnia praca w administracji publicznej będą niezwykle pomocne w osiąganiu jak najlepszych rezultatów dla naszej organizacji – skomentował Rafał Dutkiewicz.

Rafał Dutkiewicz ukończył Politechnikę Wrocławską, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, kierunek – Matematyka Stosowana. Obronił pracę doktorską z logiki formalnej (z badań nad metodą tablic semantycznych Betha), na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od końca lat siedemdziesiątych był związany z opozycją demokratyczną. W czasie stanu wojennego był działaczem „Solidarności”. W 1989 roku został sekretarzem wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a w 1990 jego przewodniczącym. Był współorganizatorem pierwszych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu oraz przewodniczącym Towarzystwa Stypendialnego im. Adama Mickiewicza. W 2002 roku został pierwszym prezydentem Wrocławia wybranym w wyborach bezpośrednich. Pełnił urząd nieprzerwanie przez cztery kadencje do 2018 roku. Od kwietnia 2019 przebywał w Berlinie, w gronie Richard von Weizsäcker Academy na zaproszenie Fundacji Boscha. Obecnie jest związany z kilkoma startupami zajmującymi się trendami w produkcji żywności.

Jest członkiem Rady Uniwersytetu Wrocławskiego, przez wiele lat był też członkiem, a następnie członkiem honorowym senatu Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Jest odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu odrodzenia Polski (2009) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2015).

Źródło: Pracodawcy RP, oprac. MK