Fot. Materiały prasowe

Izabela Stelmańska ponownie na czele MROT

przez Think MICE

Izabela Stelmańska została ponownie wybrana na prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (MROT).

W Hotelu Gromada w Warszawie odbyło się Walne Zebranie MROT. Podczas spotkania delegaci udzielili absolutorium członkom zarządu, a także wybrali nowy zarząd MROT oraz Komisję Rewizyjną. W składzie zarządu znaleźli się: Izabela Stelmańska (prezes), Bartosz Milczarczyk (wiceprezes), Wojciech Rzewuski (skarbnik) oraz członkowie: Małgorzata Borkowska, Tadeusz Milik, Rafał Rajkowski oraz Jan Rzeszotarski. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Iwonę Krajewską (przewodnicząca), Sebastiana Sosińskiego (sekretarz) oraz Wojciecha Brzezińskiego (członek Komisji).

Walne Zebranie przyjęło także sprawozdanie z działalności MROT, sprawozdanie finansowe za 2021 rok, plan działalności MROT oraz plan finansowy na rok 2022.

Izabela Stelmańska jest doświadczonym samorządowcem szczebla wojewódzkiego, managerem publicznym oraz ekspertem do spraw turystyki i promocji. Na co dzień pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Od samego początku uczestniczyła w pracach mających na celu powołanie na terenie województwa mazowieckiego Regionalnej Organizacji Turystycznej, czego efektem było zarejestrowanie w 2006 r. MROT. W latach 2008 – 2009 pełniła funkcję członka zarządu tej organizacji. Za swoje zaangażowanie w rozwój turystyki została uhonorowana wieloma wyróżnieniami m.in.: Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”.

Źródło: MROT, oprac. IK