Fot. Materiały prasowe

Dorota Kłyszewska nową dyrektor regionalną IGHP na Warmii i Mazurach

przez Think MICE

Dorota Kłyszewska, dyrektor hotelu HP Park w Olsztynie, została 8 listopada powołana na stanowisko dyrektor regionalnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) w woj. warmińsko-mazurskim.

Dorota Kłyszewska z hotelarstwem jest związana od blisko 15 lat. Wcześniej pracowała w branży finansowej, gdzie zbierała doświadczenia w obsłudze klienta i w sprzedaży, była managerem ds. sprzedaży w Banku Pekao S.A. w Olsztynie. Przygodę z hotelarstwem zaczęła od pracy w dziale sprzedaży i marketingu w hotelu HP Park, następnie pełniła funkcję zastępcy dyrektora hotelu ds. sprzedaży. Od 2012 r. zarządza hotelem HP Park w Olsztynie.

Od dziewięciu lat jest współgospodarzem Forum Kultury Warmii i Mazur, które odbywa się w HP Park Hotel. W 2020 r. została powołana do Rady Gospodarczej przy prezydencie miasta Olsztyna. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także Wydział Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie.

– Jestem lokalną patriotką, kocham Olsztyn, Warmię i Mazury. Chętnie angażuję się w akcje promujące walory Olsztyna i województwa, a także wspieram inicjatywy lokalne związane z rozwojem kobiet, bo dla mnie samej rozwój osobisty jest bardzo ważny. Czuję się wyróżniona i zaszczycona móc reprezentować nasz region w IGHP – powiedziała Dorota Kłyszewska.
Wcześniej dyrektorem regionalnym IGHP na Warmii i Mazurach był Mariusz Pawliczak, który funkcję tę pełnił od 2017 r.

Dyrektorzy regionalni IGHP są przedstawicielami Izby w 15 regionach kraju. Odpowiadają m.in. za usprawnienie komunikacji środowiska polskich hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, a także pozyskiwanie nowych członków oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionach, współpracę z władzami, samorządami i innymi instytucjami z regionów, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK