Fot. Materiały prasowe

Krzysztof Celuch członkiem Rady Ekspertów ds. Turystyki

przez Think MICE

Krzysztof Celuch (Celuch Consulting, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, FH Salzburg, MPI Foundation) został członkiem Rady Ekspertów ds. Turystyki, utworzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).  

Rada, w której skład wchodzi dwudziestu naukowców, samorządowców i przedsiębiorców turystycznych, jest organem pomocniczym ministra właściwego ds. turystyki, a jej zadania określono w zarządzeniu ministra rozwoju.

To m.in. „opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki", a także „inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki, konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym, tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki".

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK