Fot. Materiały prasowe

Nowa dyrektor regionalna IGHP na Śląsku

przez Think MICE

Anna Chwałko, dyrektor generalna hotelu Best Western Mariacki oraz Browaru Mariacki w Katowicach została pod koniec czerwca powołana na stanowisko dyrektor regionalnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) w województwie śląskim.

Z branżą hotelarską i turystyczną Anna Chwałko jest związana od blisko 20 lat. Od sierpnia 2016 r. zajmuje stanowisko dyrektora hotelu Best Western Mariacki oraz Browaru Mariacki w Katowicach. Obiekt ten otwierała i prowadziła z pełnym nadzorem inwestorskim z zakresu wyposażania i przygotowania operacyjnego. W latach 2014-2016 była dyrektorem Best Western Plus Q Hotelu we Wrocławiu, który otwierała i zarządzała nim przez ponad dwa lata. Wcześniej, od roku 2009, była dyrektorem Hotelu Diament we Wrocławiu, z którym rozpoczynała swoją współpracę w dziale sprzedaży.

– Bardzo się cieszę z powierzonej mi nowej roli. Jako przedstawiciel hotelu należącego do IGHP niejednokrotnie przekonałam się, że wiedza i merytoryczne wsparcie Izby, w zakresie chociażby nowych regulacji prawnych, RODO, szkoleń branżowych dla całej kadry na przestrzeni ostatnich trzech lat, dla mnie jako hotelarza były bardzo pomocne. Tym bardziej się cieszę, że mogę rozpocząć tę współpracę na nowej płaszczyźnie – powiedziała Anna Chwałko.

Anna Chwałko angażuje się w wiele projektów, m.in. od 2011 r. prowadzi wykłady na Akademii Wychowania Fizycznego i w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz w Chorzowie z przedmiotów związanych z zarządzaniem w hotelarstwie, nowoczesnych metod zarządzania w hotelu i podstaw gastronomii. Jest również prelegentem i wykładowcą na Targach Gastro Hotel, specjalizując się w tematyce związanej z budżetami w hotelach, wyposażania pokoi i standardów w hotelarstwie. Prywatnie od lat miłośniczka gór oraz jazdy na rowerze szosowym.

Dyrektorzy regionalni IGHP są przedstawicielami Izby w 14 regionach kraju. Odpowiadają m.in. za usprawnienie komunikacji środowiska polskich hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, a także pozyskiwanie nowych członków oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionach, współpracę z władzami, samorządami i innymi instytucjami z regionów, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.

Źródło: materiały prasowe, oprac. IK