Fot. Materiały prasowe

Dolny Śląsk z nową dyrektor regionalną IGHP

przez Think MICE

Nową dyrektor regionalną Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) w województwie dolnośląskim została Joanna Stypa-Loręc. Na co dzień pełni ona funkcję dyrektora dwóch hoteli we Wrocławiu – Hotelu Patio i Hotelu Duet.

Joanna Stypa-Loręc jest absolwentką Technikum Hotelarskiego we Wrocławiu oraz kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ścieżkę rozwoju zawodowego rozpoczęła w firmie Exbud Wrocław SA, będącej właścicielem Hotelu Exbud we Wrocławiu, przechodząc wszystkie poziomy stanowisk w tym obiekcie. Od 2005 r. pełniła rolę managera ds. marketingu i sprzedaży w CRH Patio Sp. z o.o., będącej właścicielem trzygwiazdkowych hoteli Hotelu Patio i Hotelu Duet, również we Wrocławiu. W 2016 r. objęła stanowisko dyrektora tych hoteli i prezesa spółki.

W marcu 2019 roku Joanna Stypa-Loręc została dyrektor regionalną IGHP na Dolnym Śląsku, zastępując na tym stanowisku Macieja Knyrka, który pozostaje w Izbie jako członek Rady. – Rynek hotelarski na Dolnym Śląsku ma wciąż ogromny potencjał rozwojowy. Jako dyrektor regionalna IGHP skupię się na upowszechnieniu działań Izby w województwie oraz na częstszej komunikacji pomiędzy hotelarzami z mojego regionu. Będę dążyć do zacieśniania współpracy z władzami samorządowymi i reprezentować członków Izby we wspólnych rozmowach – mówi Joanna Stypa-Loręc.

Dyrektorzy regionalni IGHP są przedstawicielami Izby w 14 regionach kraju. Odpowiadają m.in. za usprawnienie komunikacji środowiska polskich hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, dbanie o obecnych członków, a także pozyskiwanie nowych oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionach, współpracę z władzami, samorządami i innymi instytucjami z regionów, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK