Fot. Materiały LSW

Ulga tylko dla wybranych

W styczniu 2018 r. została wprowadzona nowelizacja do ustawy PIT dokładnie określająca, który z twórców może korzystać z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Niesie to ze sobą poważne konsekwencje dla branży marketingowej i eventowej. 

Z początkiem tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy PIT, na mocy której limit kosztów uzyskania przychodów dla twórców podwyższono z dotychczasowych 42 764 zł do 85 528 zł. Abstrahując od powyższego, ustawa ta wprowadza wiele istotnych zmian przepisów prawa podatkowego, w tym jedną, nieznaną dotychczas, która dla rozliczeń na rynku reklamowym i marketingowym ma zasadnicze znaczenie.

Do końca 2017 r. możliwość skorzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów była zależna głównie od tego, czy przychód został uzyskany z tytułu wykonania utworu lub innego przedmiotu praw własności intelektualnej, które są przedmiotem prawa autorskiego. W wyniku takiej interpretacji wiele grup zawodowych mogło skorzystać z tej preferencji, w tym m.in. freelancerzy, graficy, twórcy haseł i tekstów reklamowych.

Kto może skorzystać z 50 proc. ulgi?
Nowelizacja ustawy PIT nie zmieniła wskazanej powyżej podstawowej zasady, że autorskie koszty mogą być stosowane wyłącznie do przychodów uzyskanych z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów-wykonawców z praw pokrewnych (w rozumieniu odrębnych przepisów) lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Jednakże obecnie praca będąca przedmiotem prawa autorskiego musi się mieścić w ramach określonej dziedziny, czego w poprzednim stanie prawnym nie było. Stanowisko takie zostało przedstawione przez sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 6496 w sprawie ograniczenia możliwości odliczenia 50 proc. kosztów od przychodu tylko dla wybranych twórców.

Niewątpliwie podwyższenie przez ustawodawcę limitu dla 50 proc. kosztów uzyskania przychodu jest dla twórców korzystne, jednakże z drugiej strony ogranicza on możliwość skorzystania z tego przywileju przez podatników poprzez wprowadzenie do art. 22 ustawy o PIT ustępu 9b, który określa „katalog” osób mogących z niego czerpać korzyści. W aktualnym na czas publikacji niniejszego artykułu kształcie ustawy, przepis dotyczący 50 proc. kosztów uzyskania przychodu ma zastosowanie do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:
- twórczej w zakresie: architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
- badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
- artystycznej w dziedzinie: sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie: dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
- w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
- publicystycznej.

Czeka nas kolejna zmiana?
Nowelizacja ustawy budzi cały czas wiele wątpliwości, ponieważ jej postanowienia nie są sprecyzowane w czytelny i zrozumiały dla każdego sposób, co tworzy problemy w zakresie jej interpretacji zarówno przez podatników, jak i instytucje finansowe. Zasadniczą trudnością wydaje się brak jednoznacznego wyjaśnienia, czym dokładnie jest według ustawy działalność twórcza. Z uwagi na brak precyzyjnego wskazania w ustawie, chcąc uniknąć ryzyka podatkowego w tym zakresie, rekomendowane jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia czy dana działalność mieści się w „katalogu” wskazanym w ustawie o PIT. Koszt wydania takiego dokumentu to 40 zł (za każde pytanie). We wniosku należy dokładnie opisać specyfikę branży, w której trudni się wskazany wnioskodawca.

Wątpliwości interpretacyjne, które były licznie wskazywane przez przedstawicieli zawodów twórczych, dostrzegło również Ministerstwo Finansów i obecnie procedowana jest zmiana art. 22 ust. 9b ustawy PIT. Planowana nowelizacja ma polegać m.in. na przeredagowaniu i dodaniu dziedzin, m.in. w zakresie: inżynierii budowlanej, tłumaczeń czy gier komputerowych. Na razie jednak wszystkim twórcom pozostaje stały monitoring pojawiających się interpretacji art. 22 ust 9b ustawy o PIT oraz wnikliwa analiza orzecznictwa w tym zakresie.

Hanna Marcinkiewicz
Prawnik w kancelarii LSW Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy,
specjalizuje się w prawie własności intelektualnej.
www.lsw.com.pl
www.lswipblog.pl