Fot. Materiały LSW

Jak wykorzystywać drony podczas eventów nie łamiąc przepisów?

Bezzałogowe statki powietrzne, zwane potocznie dronami coraz częściej znajdują zastosowanie podczas wydarzeń specjalnych.

Bezzałogowe statki powietrzne, zwane potocznie dronami coraz częściej znajdują zastosowanie podczas wydarzeń specjalnych. Kreatywnie wykorzystują je największe korporacje i branża MICE. Intel wraz z Walt Disney Parks and Resorts organizują od listopada zeszłego roku wspólny event pod nazwą ,,StarbrightHolidays” w Walt Disney Parks and Resorts na Florydzie. Jest to część strategii promocji Intela, która pokazuje, jak w innowacyjny i ciekawy sposób można wykorzystać nowe technologie.
Także wiele dużych produkcji filmowych korzysta z dronów, które umożliwiają wykonanie pięknych ujęć z odpowiedniej perspektywy. Bezzałogowe statki wykorzystano przy produkcji Skyfall (w sekwencji otwierającej film, kiedy to James Bond kieruje motocyklem ścigając terrorystę), Spectre, Wilka z Wall Street czy Jurassic World.

Polski przemysł rozrywkowy i organizatorzy eventów także podążają za tym trendem. Jednak niewielu wie o istotnych zmianach w prawie z jesieni 2016 r. regulujących używanie bezzałogowych statków powietrznych. W świetle przepisów prawa lotniczego drony można podzielić na dwie kategorie te o masie całkowitej do 25 kg i te cięższe. Do drugiej grupy stosuje się, co do zasady, przepisy prawa lotniczego. W przemyśle rozrywkowym, czyli w przypadku lotów komercyjnych (z definicji związanych ze świadczeniem usług, jak robienie zdjęć czy kręcenie filmów) stosuje się drony o masie poniżej 25 kg. Zatem nie muszą one spełniać tak wyśrubowanych norm. Mimo to obostrzeń jest sporo.

Jesienią 2016 r. weszła w życie nowelizacja prawa, która wprowadza szczegółowe warunki m.in. dotyczący używania dronów w celach komercyjnych (rozporządzenie z dnia 26 marca 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1993).

Jeśli chcemy wykorzystać drony do organizacji eventu w mieście, np. przy centrum handlowym, operator przed lotem ma obowiązek skontrolować ich stan i utrzymywać kurs lotu jedynie w zasięgu wzroku (tzw. widoczność wzrokowa VLOS). Musi też zapewnić bezpieczną odległość od innych statków powietrznych, budynków czy osób i w każdej fazie lotu – na wypadek awarii lub utraty kontroli – zabezpieczyć możliwość lądowania bez kolizji. Konieczne jest także wzięcie pod uwagę warunków meteo i ograniczeń w ruchu lotniczym. W tzw. strefie R (obszar o ograniczonym ruchu lotniczym) obejmującej parki narodowe i w strefie P (zakazanej) można używać drona jedynie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym obiektem i na warunkach przez niego określonych.

Używanie dronów w budynkach także może odbywać się wyłącznie za zgodą zarządzającego danym obiektem i  zgodnie z uzgodnionymi z nim zasadami bezpieczeństwa. Do tego dron wykorzystywany podczas eventu powinien być oznaczony tabliczką/naklejką z nazwą swojego właściciela, wyposażony dookoła w światła ostrzegawcze, widoczne z góry i z dołu w przypadku wykonywania lotów wcześniej niż 30 minut przed wschodem słońca i później niż 30 minut po zachodzie słońca, zaś operator drona ma obowiązek noszenia kamizelki ostrzegawczej.

W załączniku do rozporządzenia są na szczęście przewidziane wyjątki. W przypadkach wykonywania lotów pokazowych, rekordowych, eksperymentalnych lub doświadczalnych, Prezes Urzędu Lotnictwa, po otrzymaniu wniosku od organizatora eventu, może zwolnić zainteresowany podmiot z obowiązku spełnienia niektórych wymagań, ale z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.

Na tym nie kończy się lista ważnych zmian. Od 6 listopada 2016 r. obowiązują też nowe przepisy, według których operatorzy dronów używanych komercyjnie muszą posiadać świadectwo kwalifikacji uzyskane po zdanym egzaminie państwowym (rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 288.

Zatem zatrudnienie pasjonata-amatora „Pana Jana” może nas kosztować sporą grzywnę. Nowe przepisy bez wątpienia wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji dronów. Choć nie ułatwią życia organizatorom eventów. Parafrazując znany slogan – przed użyciem drona warto skonsultować się z prawnikiem lub… chociaż wnikliwie przeczytać ten artykuł.

Marta Galińska
Prawnik w kancelarii LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy
www.lsw.com.pl
www.lswipblog.pl