Fot. Fotolia

SAR: Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej 2018

przez Think MICE

Stowarzyszenie SAR  ogłosiło wyniki  nowego badania  wynagrodzeń i stawek cennikowych w firmach sektora komunikacji marketingowej, organizowanego corocznie od kilkunastu lat.

Analizę  wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, mediowych oraz agencji eventowych i produkujących filmy reklamowe, przeprowadziła  na zlecenie SAR firma  Willis Towers Watson Polska. W tegorocznej edycji badania wzięło udział 75 organizacji, które przekazały łącznie 3800 indywidualnych danych płacowych.

Prognozowane i zrealizowane przychody
Kluczowym wskaźnikiem określającym stan branży jest poziom uzyskiwanych przychodów. 67 proc. badanych firm zakończyło rok 2017 z sukcesem – zwiększając przychody lub co najmniej utrzymując je na  dotychczasowym poziomie. Pozwala to branży patrzeć z optymizmem na bieżący rok (77 proc. firm zakłada, że ich sytuacja będzie w roku 2018 nie gorsza niż w roku minionym), co jednak jest prognozą podobnie optymistyczną jak przed rokiem.

Przychody prognozowane 2018 i rzeczywiste 2017 członków SAR

przychody

wzrost

brak zmian

spadek

nie ujawniamy

prognoza 2017

64%

14%

6%

14%

wykonanie 2017

59%

8%

13%

18%

prognoza 2018

67%

10%

8%

15%

Analizując odpowiedzi z poszczególnych typów firm, należy zwrócić uwagę, iż wzrost przychodów na 2018 r. zadeklarowało 67 proc. agencji eventowych,  63 proc. agencji mediowych i 56 proc. agencji reklamowych.

Zatrudnienie
Tempo wzrostu zatrudnienia (w różnych formach prawnych)  jest bezpośrednio powiązane ze  wzrostem liczby projektów i klientów w agencjach reklamowych i mediowych. 84 proc. badanych organizacji oczekuje, iż w roku 2018 zwiększy liczbę pracowników, albo co najmniej utrzyma ją na dotychczasowym poziomie.

Zmiany liczby pracowników – prognozowane 2017 i rzeczywiste 2016, wśród członków SAR

zatrudnienie

wzrost

brak zmian

spadek

nie ujawniamy

prognoza 2017

60%

24%

6%

12%

wykonanie 2017

62%

18%

13%

8%

prognoza 2018

69%

15%

5%

10%

Analizując odpowiedzi z poszczególnych typów firm, należy zwrócić uwagę, iż wzrost zatrudnienia zadeklarowały na rok 2018 wszystkie uczestniczące w badaniu agencje mediowe, 68 proc. agencji reklamowych  i 33 proc agencji eventowych.

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej
W porównaniu z poziomami płac ustalonymi w poprzednim badaniu, w agencjach reklamowych i mediowych zaobserwowano wzrost rynkowych wartości  przeciętnych wynagrodzeń. 

Porównując opublikowane wyniki badania z lat 2017 i 2018 – dla płacy całkowitej  (obejmującej płacę gwarantowaną plus premie/prowizje i honoraria zmienne) – wzrost ten osiągnął średnio poziom 6 proc. Dla płacy zasadniczej wzrost ten również wyniósł 6 proc. W odniesieniu do poszczególnych stanowisk były obserwowane wzrosty płac wyższe od średniej, ale również spadki poniżej danych z ubiegłego roku. W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana), dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla  płacy gwarantowanej brutto.
Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych; dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym.

Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne. W kontekście danych płacowych – mediana oznacza przeciętną wartość wynagrodzenia rynkowego dla danego stanowiska, przy czym należy pamiętać, iż poszczególne osoby mogą uzyskiwać poziomy wynagrodzenia niższe lub wyższe niż podana wartość przeciętnej płacy.

Mediana wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN]

Nazwa stanowiska

STRATEGY PLANNING

SENIOR STRATEGIC PLANNER

11 500

STRATEGIC PLANNER

8 500

JUNIOR STRATEGIC PLANNER

5 900

CREATIVE

SENIOR COPYWRITER

11 050

COPYWRITER

7 300

SENIOR ART DIRECTOR

10 915

ART DIRECTOR

8 325

GRAPHIC DESIGNER

6 350

DTP OPERATOR

6 887

DIGITAL

WEB DEVELOPER/PROGRAMMER

5 900

PROGRAMATIC SPECIALIST

5 525

MOTION DESIGNER/ANIMATOR

7 500

PERFORMANCE SPECIALIST

6 400

SEM

SEM SPECIALIST

6 325

     

Mediana wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN]

Nazwa stanowiska

PRODUCTION

BROADCAST PRODUCER

8 000

MEDIA

MEDIA MANAGER

10 745

MEDIA PLANNER

5 500

SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER

7 500

MEDIA PLANNER/BUYER

5 400

TRAINEE (Media Assistant)

2 800

CLIENT SERVICE

ACCOUNT DIRECTOR

13 090

ACCOUNT MANAGER

7 800

ACCOUNT EXECUTIVE

5 500

ACCOUNT ASSISTANT

4 000

TRAFFIC

TRAFFIC SPECIALIST

4 230

 

Stawki godzinowe
Badanie SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (wg stanu na 1.4.2018), czyli prezentowanych klientom agencji reklamowej lub mediowej na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

STRATEGIC DEPARTMENT

STRATEGIC DIRECTOR

355

STRATEGIC PLANNER

200

SENIOR STRATEGIC PLANNER

250

SOCIAL MEDIA SENIOR STRATEGIC PLANNER

220

SOCIAL MEDIA STRATEGIC PLANNER

180

JUNIOR STRATEGIC PLANNER

167

CREATIVE

EXECUTIVE CREATIVE DIRECTOR

400

CREATIVE DIRECTOR

300

CREATIVE GROUP HEA

280

SENIOR COPYWRITER

250

COPYWRITER

200

JUNIOR COPYWRITER

170

SENIOR ART DIRECTOR

260

cd. CREATIVE

ART DIRECTOR

200

JUNIOR ART DIRECTOR

160

SENIOR GRAPHIC DESIGNER

210

GRAPHIC DESIGNER

180

JUNIOR GRAPHIC DESIGNER

150

SENIOR DTP OPERATOR

200

DTP OPERATOR

150

JUNIOR DTP OPERATOR

120

DIGITAL

RESEARCHER

150

HEAD OF DIGITAL

300

TECHNICAL DIRECTOR

270

CONTENT DESIGN TEAM MANAGER

190

PRODUCTION

PRINT PRODUCTION MANAGER

180

PRINT PRODUCER

137

BROADCAST PRODUCER

210

ART BUYER

173

PROOFREADER

130

MEDIA

SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER

180

SOCIAL MEDIA SENIOR PLANNER

150

SOCIAL MEDIA  PLANNER

120

JUNIOR SOCIAL MEDIA PLANNER

100

CLIENT SERVICE

CLIENT SERVICE DIRECTOR

375

GROUP ACCOUNT DIRECTOR

300

ACCOUNT DIRECTOR

280

ACCOUNT SUPERVISOR

250

ACCOUNT MANAGER

200

ACCOUNT EXECUTIVE

160

ACCOUNT ASSISTANT

140

SOCIAL MEDIA ACCOUNT TEAM SUPERVISOR

200

SOCIAL MEDIA  MANAGER

180

SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE

150

SOCIAL MEDIA ACCOUNT ASSISTANT

100

Źródło: materiały prasowe SAR