Gigantyczna inwestycja w Gdańsku: Oceanarium, hotel i nie tylko

przez Think MICE

Na 23 kwietnia br. zapowiedziane jest oficjalne podpisanie umowy między Areną Gdańsk i PFI Future SA na budowę Nautilius Gdańsk. Inwestorzy zapowiadają, że obiekt ten stanie się nową ikoną turystyczną Gdańska.

Nautilus Gdańsk powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Energa Gdańsk. W skłąd kompleksu wejdą: Oceanarium, Egzotyczną Lagunę z dostępem do kąpieli słonecznych przez 365 dni w roku, eksperymentarium, centrum edukacji 5D, strefę gastronomiczną, pasaż handlowy z tematycznymi sklepikami, galeria medyczna oraz czterogwiazdkowy hotel z centrum konferencyjnym na 1000 osób. Całość ma być gotowa do końca 2022 roku, jej koszt szacowany jest na 450 mln zł. Inwestorzy szacują, że obiekt przyciągnie ok. 2-3 mln turystów rocznie, przeyczyniając się m.in. do wydłużenia sezoznu turystycznego w Trójmieście,

Inwestycja realizowana ma być w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradcą w procesie negocjowania umowy inwestycyjnej była Kancelaria JP Weber z Wrocławia. Ze strony JP Weber zespół koordynowany był przez dr. Marcina Dudarskiego.

Informacje o inwestorach:
PFI Future SA
Głównym przedmiotem jej działalności jest działalność finansowa, inwestycyjna i inkubacja nowych podmiotów z obszaru usług i nowych technologii. Celem działalności jest zaangażowanie Spółki w nadzorowanie i/lub zarządzanie innymi podmiotami. Spółka bierze pod uwagę również bezpośredni udział w zarządzaniu podmiotami przez swoich przedstawicieli oraz pomoc w zakresie finansów, marketingu czy technologii. Spółka planuje także budować długofalową strategię działania dla innych podmiotów oraz brać czynny udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących ich kształtu w przyszłości, w tym tworzyć kapitałowe spółki celowe niezbędne dla podejmowanych przedsięwzięć. Spółka, jako inwestor Private Equity, działając w ramach dokonywanej inwestycji, oczekuje w zamian większego wpływu na podmiot i odpowiedniego wynagrodzenia z tytułu podwyższonej premii za ryzyko. Celem działania Spółki jest także wzmacnianie działań marketingowych i budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy, oraz stabilnego inwestora, posiadającego w swych aktywach inwestycje o wysokiej stopie zwrotu.

Obecne obszary działania:
a) Wielofunkcyjne Obiekty Spędzania Czasu Wolnego,
b) Inteligentne, cyberbezpieczne biurowce,
c) rozbudowa sieci hotelowej „Secret Continental”
d) współpraca przy budowie Ogólnopolskiej Interaktywnej Platformy Turystycznej „Hello Poland”,
e) budowa i wzmocnieniem „Polskich Marek” z sektora usług oraz innowacyjnej produkcji,
f) budowa, komercjalizacją i zarządzaniem nowoczesnymi Halami Kupców, jako wzmocnienie
polskich producentów m.in. z sektora rynku spożywczego,
g) budowa Galerii Medycznych – obiektów „Chirurgii jednego dnia” , w ramach inwestycji
realizowanych przez PFI Future S.A., z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury i promocji,
h) kreowanie i/lub budowa inwestycyjnych produktów premiowych, jako alternatywnego,
wielopokoleniowego systemu emerytalnego.
W doświadczeniu grupy jest m.in. realizacja wrocławskiego Afrykanarium-Oceanarium, Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu czy też Nicolas Business Center.

Arena Gdańsk (dawniej Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012) to spółka, której właścicielem w całości jest Gmina Miasto Gdańsk. Spółka odpowiadała za budowę Stadion Energa Gdańsk, a obecnie prowadzi nadzór właścicielski nad obiektem. Przedmiotem działania Spółki jest zarządzanie obiektami powstałymi w wyniku realizacji inwestycji przez Spółkę oraz gospodarowanie nabytymi nieruchomościami mającymi istotne znaczenie dla realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Gdańsk.

Źródło: materiały prasowe, oprac. svi, kos

Leave your comments

Comments

  • No comments found