Fot. Materiały prasowe

Spotkanie członków SITE Poland

przez Think MICE

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie zarząd SITE Poland zorganizował spotkanie swoich członków. W jego trakcie dyskutowano o planach stowarzyszenia na najbliższe miesiące.

W spotkaniu, które odbyło się 5 kwietnia, wzięło udział 21 z 31 zarejestrowanych członków. – SITE Poland pracuje na rzecz podniesienia jakościpracy i wartości polskiego rynku incentive travel, tworząc docelowo PITCH – Polish Incentive Travel Central Hub – powiedział w trakcie powitania Cezary Wilemajtys, prezes SITE Poland. 

Później poszczególni członkowie zarządu przedstawili zagadnienia związane z dziedzinami, za które odpowiadają. Grażyna Grot–Duziak (Weco Travel) zaprezentowała strukturę członków SITE Poland podkreślając, że ich liczba od początku roku wzrasta. Jarosław Hulboj (Air Club) podsumował sytuację finansową i przedstawił sposoby pozyskiwania funduszy oraz partnerów. Monika Wąs (MICEadvice Poland) odpowiedzialna wraz z Małgorzatą Hulewicz (Mazurkas DMC Poland) za komunikację i PR podkreśliła wagę komunikacji globalnej i lokalnej. SITE Poland poprzez dostępne narzędzia komunikacyjne, chce informować nie tylko o swoich działaniach, ale też działaniach swoich członków, pełniąc rolę platformy komunikacyjnej. Katarzyna Kałuża-Nawrot (Travel Bidder) mówiła o edukacji i networkingu, wskazując na możliwości, jakie płyną z aktywnego korzystania z narzędzi SITE Global.

W drugiej części spotkania Cezary Wilemajtys zaprezentował ideę stworzenia przy SITE Poland komisji tematycznych, których celem będzie dyskutowanie o problemach branży oraz zmierzanie do ich rozwiązania. Wstępnie zaproponowano stworzenie komisji: agencji incentive i agentów IATA, pilotów incentive i koordynatorów wyjazdów, biur reprezentacji zagranicznych DMC i organizatorów incentive, lokalnych DMC i hoteli.
Kolejne spotkanie członków SITE Poland połączone z walnym zgromadzeniem zarządu odbędzie się 27 czerwca.

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK