Fot. Fotolia

Demand Outlook październik 2017 vs. 2016: mocny spadek udziału w rynku obiektów niezależnych

przez Think MICE

Na podstawie danych dostarczonych przez system Demand Outlook można zauważyć, że w październiku 2017 w skali kraju odbyło się więcej wydarzeń niż rok wcześniej. W 2017 roku ich liczba wzrosła o 2,4 proc. w porównaniu do października 2016 i wyniosła 5568.

Mimo wzrostu liczby imprez średnie obłożenie spadło o 2,1 proc. i w październiku 2017 wyniosło 8,3 proc. Spadek był przy tym zauważalny we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem czwartków, w które obłożenie wzrosło o 0,4 proc. i wyniosło 12,5 proc. Najniższe zaś było w niedziele – 3,8 proc. Mimo spadku obłożenia, niemal w każdy dzień tygodnia wzrosła liczba realizowanych wydarzeń. Najbardziej popularne okazały się również czwartki, które wykazały wzrost liczby wydarzeń o 26 proc. do 1593 imprez.

Co do udziału w rynku, zarówno w październiku 2017, jak i październiku 2016 na najwyższej pozycji znajdowały się obiekty niezależne – z tą jednak zmianą, że w bieżącym roku straciły one 15 proc. w porównaniu do października 2016, osiągając udział na poziomie 42 proc. Jednocześnie wszystkie sieci hotelowe umocniły się lub co najmniej zachowały swoją pozycję. Pierwsza z nich, sieć Accor wzmocniła się o 3 proc. – do poziomu 15 proc., a kolejne – Hilton Worldwide, Best Western i Carlson Rezidor – każda o 1 proc. Co do typu obiektu można też zauważyć, że obłożenie hoteli w październiku 2017 i 2016 było identyczne i wyniosło 12,4 proc., natomiast bardzo wyraźnie  spadło w obiektach i salach na specjalne wydarzenie – o 5,3 proc. oraz centrach wystawienniczych i kongresowych – o 3,4 proc. Średnia długość trwania spotkań była w skali Polski dokładnie taka sama na przestrzeni obydwu badanych miesięcy i wynosiła 1,6 dnia.

Analizując dane ogólnopolskie i te zebrane w poszczególnych miastach można wnioskować, że w październiku 2017 względem października 2016 biznes straciły głównie obiekty niezależne. Nadal są one jednak niekwestionowanym liderem pod względem udziału w rynku. Słabiej wypadły też duże centra kongresowe i konferencyjne mieszczące powyżej 250 osób. Na dane ogólnopolskie wpływ mają również duże spadki liczby wydarzeń i obłożenia jakie odnotowano w Warszawie, czyli na najbardziej aktywnym rynku.

Warszawa
W Warszawie, w październiku 2017 odbyło się 1661 spotkań, czyli o 16 proc. mniej niż w październiku 2016. W stolicy spadło także średnie obłożenie – z 9,6 proc. w zeszłym roku do 6,3 proc. w bieżącym.  Spadek obłożenia dotyczy przy tym każdego dnia tygodnia. Nieznacznie krótsza była średnia długość zrealizowanych spotkań – o 0,2 dnia. Największy udział w rynku miały w 2017 roku obiekty niezależne – 31 proc., jednak odnotowały one duży spadek w porównaniu do roku 2016 – o 29 proc. Wśród sieci hotelowych niemal każda umocniła swoją pozycję. Dominowała sieć Hilton Worldwide, która zyskała 7 proc., odnotowując w październiku tego roku 19 proc. udział, sieć Accor, która zyskała 8 proc. i odnotowała w tym roku 17-procentowy udział oraz sieć Marriott International, która zyskała 4 proc. i wykazała tym roku 10-procentowy udział w rynku. Jeśli chodzi o typ obiektu, to pod względem użytej powierzchni hotele zyskały 2,4 proc. i wykazały 20,9 proc. obłożenia. Jednocześnie obiekty i sale na specjalne wydarzenie straciły 3,7 proc., a centra wystawiennicze i kongresowe straciły 4,3 proc. W porównaniu do października 2016 można zaobserwować spadek liczby spotkań realizowanych tu przez każdą z czołowych branż, w tym przez farmaceutyczną/urodową – spadek o 20,5 proc., edukacyjną – spadek o 15,5 proc., IT – spadek o 33,6 proc. Oznacza to zatem, że w Warszawie zrealizowano mniej spotkań, a te które się odbyły, były mniejsze niż przed rokiem i nie zasiliły dużych centrów wystawienniczych i kongresowych.

Kraków
W Krakowie, w październiku 2017 odbyły się 684 spotkania – to o 10,8 proc. więcej niż w październiku 2016. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło w stolicy Małopolski 12,5 proc. i w porównaniu do roku ubiegłego spadło o 1,8 proc. Strata została zidentyfikowana głównie we wtorki – o 10,1 proc.,a także w poniedziałki, soboty i niedziele. Mimo strat w obłożeniu każdy dzień tygodnia odnotował w Krakowie wzrost liczby zrealizowanych wydarzeń.

Największy udział w rynku zanotowały w Krakowie, identycznie jak w roku ubiegłym, obiekty niezależne – 27 proc., które jednak straciły 6 proc. w porównaniu do października 2016. Sieci hotelowe natomiast zachowały swoje pozycje – jak Hilton Worldwide, która utrzymała 16 proc. udziału w rynku,  albo umocniły się – jak IHG o 2 proc. do poziomu 11 proc., Best Western o 1 proc. do poziomu 11 proc., Accor o 1 proc. – do poziomu 9 proc.  Najbardziej aktywna w Krakowie branża to w październiku 2017 – branża farmaceutyczna/medyczna, która zrealizowała 87 spotkań – o 4,8 proc. więcej niż przed rokiem.

Aglomeracja śląska
W aglomeracji śląskiej w październiku 2017 odbyło się 639 spotkań – to o 21,7 proc. więcej niż w październiku 2016. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni nieznacznie jednak spadło – o 0,2 proc. i w bieżącym roku wyniosło 8,6 proc. W skali tygodnia obłożenie najbardziej spadło we wtorki – o 3,5 proc. do poziomu 7,5 proc., a wzrosło w piątki o 2,5 proc. do poziomu 13,1 proc.
Największy udział w wykorzystaniu całkowitej dostępnej powierzchni – 34 proc. odnotowały obiekty niezależne. Ich udział w rynku był jednak mniejszy o 3 proc. w porównaniu do października ubiegłego roku. Obiekty sieci Diament zachowały swoją pozycję z 22-procentowym udziałem w rynku, zaś udział kolejnych sieci – Best Western i Vienna wzrósł o 1 proc. Najbardziej aktywna w mieście branża farmaceutyczna/medyczna zorganizowała tylko o jedno wydarzenie więcej niż przed rokiem – 93. Kolejna – edukacyjna, wykazała wzrost o 20,3 proc. i zrealizowała 77 imprez.

Wrocław
Wrocław w październiku 2017 gościł 659 spotkań – to o 19,8 proc. więcej niż w październiku 2016. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni w tym mieście wyniosło 21,7 proc., czyli o 4,2 proc. więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Najwyższy wzrost obłożenia odnotowano w piątki – o 8,9 proc. do poziomu 28,3 proc. oraz w czwartki – o 8,6 proc. do poziomu 33,3 proc.  Największy udział w rynku odnotowały w bieżącym roku obiekty niezależne – 44 proc. użytej powierzchni, które też zanotowały wzrost o 7 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Sieć Accor wykazała wzrost udziału o 2 proc. do poziomu 29 proc., zaś Best Western spadek udziału o 3 proc. – do  poziomu 7 proc. Najbardziej aktywne we Wrocławiu to branże farmaceutyczna/medyczna – 91 spotkań, czyli o 4,6 proc. więcej niż rok temu oraz branża IT– również 91 spotkań, czyli o 37,9 proc. więcej niż przed rokiem.

Trójmiasto
W Trójmieście liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w październiku tego roku 485 i była o 15,2 proc. wyższa niż w tym samym miesiącu 2016 roku. Średnie obłożenie całej dostępnej powierzchni wyniosło 10,1 proc. i było o 1,5 proc. wyższe niż w październiku 2016. Wzrost obłożenia jest przy tym zauważalny w każdy dzień tygodnia. Największy udział w rynku zanotowały obiekty niezależne – 42 proc., choć i straciły w porównaniu do poprzedniego roku 12 proc., zachowały pozycję lidera. Sieć Accor zdobyła 21 proc. rynku, co stanowi 4-procentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Sieć Focus natomiast wykazała 14-procentowy udział, co oznacza dla niej wzrost o 6 proc. Najbardziej aktywna branża farmaceutyczna/medyczna zorganizowała 92 spotkania – to o 37,3 proc. więcej niż w październiku 2016.

Poznań
W Poznaniu w październiku 2017 roku odbyły się 333 spotkania – to o 14,2 proc. mniej niż w październiku 2016. Jednocześnie odnotowano tu wzrost średniego obłożenia o 3,3 proc. – do  poziomu 14,7 proc. Obłożenie wzrosło we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel. Pod kątem udziału w rynku liderem w Poznaniu okazała się sieć Accor z 45-procentowym użyciem powierzchni, co względem października 2016 stanowi 5 proc. wzrostu. Obiekty niezależne straciły 2 proc. i zanotowały udział w rynku na poziomie 36 proc. W analizowanym miesiącu tego roku najaktywniejsza branża – farmaceutyczna/medyczna zorganizowała 52 spotkania, a liczba ta stanowi o 13,3 proc. mniej niż rok temu.

Lublin
W Lublinie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w październiku tego roku 175 i było to o 18,6 proc. spotkań mniej niż w październiku 2016. Jeśli chodzi o średnie obłożenie, to wyniosło ono 4,2 proc., co stanowi aż o 21,7 proc. mniej niż przed rokiem, a strata dotyczy każdego dnia tygodnia – zwłaszcza sobót, piątków i niedziel. W 2017 roku najwięcej spotkań zorganizowała w Lublinie branża edukacyjna – 48, która wykazała wzrost o 17 proc., a także klienci prywatni – 45, wykazujący wzrost aktywności o 25 proc. Spadek odnotowała zwłaszcza branża farmaceutyczna/medyczna, która zrealizowała 11 spotkań mniej – czyli o 59,2 proc. mniej, a także każda z pozostałych branż aktywnych w tym mieście.

Łódź
Łódź gościła 177 spotkań, co stanowiło o 12,4 proc. spotkań mniej niż w październiku 2016. Średnie obłożenie w tym roku wyniosło 7 proc. i było o 3,9 proc. niższe niż przed rokiem. Spadek obłożenia dotyczy każdego dnia tygodnia oprócz piątków. W badanym przedziale czasu tego roku najbardziej aktywna branża – farmaceutyczna/medyczna zorganizowała w Łodzi 37 spotkań – to o 3 wydarzenia mniej niż w roku 2016, natomiast branża edukacyjna odnotowała wzrost o 11 spotkań w porównaniu do października 2016.

Źródło: materiały prasowe