Fot. Fotolia

Demand Outlook Wrzesień 2017: Warszawa wyraźnie w dół, Poznań i Trójmiasto zyskują

przez Think MICE

Z danych dostarczonych przez system Demand Outlook wynika, że we wrześniu tego roku odbyło się 4949 spotkań. To o 72 spotkania – czyli 1,4 proc. mniej niż w tym samym miesiącu w roku 2016. Średnia długość trwania wydarzeń pozostała bez zmian i wyniosła 1,6 dnia; natomiast średnie obłożenie spadło o 3,4 proc. do poziomu 8,8 proc.

Co do udziału na rynku, to zarówno we wrześniu 2017, jak i we wrześniu 2016 niezmiennie na najwyższej pozycji znajdowały się obiekty niezależne. W ubiegłym roku zanotowały one udział na poziomie 53 proc., zaś w bieżącym – 34 proc. Jednocześnie 5-procentowy wzrost udziału w rynku odnotowała sieć Accor – do poziomu 14 proc. Kolejne w rankingu były – sieć Hilton Worldwide z 7-procentowym udziałem w rynku oraz sieć Carlson Rezidor z udziałem na poziomie 5 proc.
We wrześniu 2017 roku najwyższe obłożenie odnotowano w czwartki – 12 proc. i środy – 10,7 proc., natomiast spadło ono w każdym dniu tygodnia w porównaniu do roku ubiegłego.
W odniesieniu do liczby wydarzeń zorganizowanych w Polsce przez najbardziej aktywną branżę – farmaceutyczną/medyczną, zauważalny jest wzrost o 2,1 proc. – z 757 do 773 spotkań.

Warszawa
W Warszawie, we wrześniu 2017 odbyły się 1504 spotkania, czyli o 19,5 proc. mniej niż we wrześniu 2016. Pod względem dni tygodnia spadki w liczbie wydarzeń w stolicy nie dotknęły jedynie sobót i niedziel. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło tutaj 5,7 proc. i było o 5,1 proc. niższe w porównaniu do września poprzedniego roku. Największy udział w rynku miały we wrześniu 2017 obiekty niezależne (36 proc.), jednak odnotowały one spadek udziału w rynku o 24 proc. w porównaniu do września 2016. Wśród sieci hotelowych sieć Accor oraz Hilton Worldwide zyskały po 6 proc. i we wrześniu 2017 odnotowały po równo 16-procentowy udział w rynku. Kolejna marka w rankingu – Marriott International zanotowała 9 proc. udziału w rynku, co jednocześnie oznacza dla niej wzrost o 3 proc. w porównaniu do września 2016. Najbardziej aktywna w stolicy branża to branża farmaceutyczna/medyczna, która w tym roku zorganizowała tu 238 spotkań – czyli o 9,5 proc. mniej, niż we wrześniu 2016. Kolejna z czołówki branż – edukacja/szkolnictwo – we wrześniu 2017 zrealizowała w Warszawie 178 spotkań, co stanowi o 6,8 proc. mniej niż przed rokiem.

Kraków
W Krakowie we wrześniu 2017 odbyło się 588 spotkań – to o 3 proc. więcej niż we wrześniu 2016. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło w stolicy Małopolski 14,8 proc. i było o 1,7 proc. niższe w porównaniu do września roku ubiegłego. Strata została zidentyfikowana głównie w poniedziałki i piątki. Średnia długość trwania spotkań nieznacznie spadła z 1,7 dnia do 1,6 dnia. Największy udział w rynku zanotowały w Krakowie, identycznie jak w roku ubiegłym, obiekty niezależne – 33 proc. Obiekty sieci Accor wykazały 16-procentowy udział, co oznacza dla tej marki wzrost o 2 proc., a obiekty sieci Hilton Worldwide odnotowały 15-procentowy udział i wzmocniły się o 3 proc. We wrześniu br. najbardziej aktywną w Krakowie branżą była branża farmaceutyczna/medyczna, która zrealizowała 92 spotkania – to o 3,1 proc. mniej niż we wrześniu 2016.

Aglomeracja śląska
W aglomeracji śląskiej we wrześniu 2017 odbyło się 506 spotkań – to o 8,8 proc. więcej niż we wrześniu 2016. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni spadło jednak o 3,5 proc. w porównaniu do września ubiegłego roku i wyniosło 9,2 proc. Niemal w każdym dniu tygodnia zaobserwowano spadek obłożenia. Największy udział w wykorzystaniu całkowitej dostępnej powierzchni – 42 proc. odnotowały obiekty niezależne. Ich udział w rynku był jednak mniejszy o 6 proc. w porównaniu do września ubiegłego roku. Jednocześnie obiekty sieci Diament, zdobyły 16 proc. udziału w rynku, a sieć Vienna 12 proc. Najbardziej aktywna w mieście branża farmaceutyczna/medyczna wykazała wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 5,4 proc. i zrealizowała 78 spotkań.

Wrocław
Wrocław we wrześniu 2017 gościł 473 wydarzenia – to o 5 proc. mniej niż we wrześniu 2016. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni w tym mieście wyniosło 16,5 proc., czyli o 5,3 proc. mniej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Największe spadki średniego obłożenia zanotowano w soboty, niedziele i poniedziałki. Uśredniony czas trwania wydarzeń był znacznie krótszy niż w 2016 roku – z 2,1 dnia spadł do 1,5 dnia. Największy udział w rynku odnotowały we wrześniu 2017 obiekty niezależne – 37 proc., które wykazały wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 7 proc. Sieć Accor w tym samym czasie wykazała 36-procentowy udział, który jest większy o 12 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Najbardziej aktywna we Wrocławiu branża farmaceutyczna/medyczna zrealizowała 70 spotkań, co stanowi o 20 proc. wydarzeń mniej niż we wrześniu 2016.

Trójmiasto
W Trójmieście liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła we wrześniu tego roku 476 i była o 13,3 proc. wyższa niż w tym samym miesiącu 2016 roku. Średnie obłożenie całej dostępnej powierzchni wyniosło 11,9 proc. i było o 0,3 proc. wyższe niż we wrześniu 2016 – głównie dzięki spotkaniom zrealizowanym w niedziele, poniedziałki i wtorki. Średnia długość trwania wydarzeń w obydwu porównywanych miesiącach była bez zmian – wyniosła 1,6 dnia. Największy udział w rynku zanotowały obiekty niezależne – 34 proc., choć straciły w porównaniu do poprzedniego roku 17 proc. Sieć Accor zdobyła 31 proc. rynku, co stanowi znaczący, bo 12-procentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Najbardziej aktywna branża farmaceutyczna/medyczna zorganizowała 88 spotkań – to o 8,6 proc. więcej niż we wrześniu 2016.

Poznań
W Poznaniu we wrześniu 2017roku odbyły się 332 spotkania – to aż o 30,2 proc. więcej niż we wrześniu 2016. Poznań zyskał spotkania konferencyjne we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem wtorków. O 4,5 proc. wzrosło obłożenie przestrzeni konferencyjnej w mieście – z poziomu 8,7 proc. w ubiegłym roku do 13,2 proc. w bieżącym. Biorąc pod uwagę udział w rynku, z łatwością można zauważyć dwóch liderów – obiekty niezależne z 40-procentowym udziałem oraz obiekty sieci Accor – z udziałem na poziomie 36 proc. We wrześniu 2017 najaktywniejsza branża –  farmaceutyczna/medyczna zwiększyła liczbę zorganizowanych w Poznaniu spotkań aż o 41,5 proc.

Lublin
W Lublinie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła 167 i było to zaledwie o 3 wydarzenia mniej niż w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o średnie obłożenie, to wyniosło ono 5,1 proc., co stanowi o 8,3 proc. mniej niż przed rokiem, a strata dotyczy każdego dnia tygodnia z wyjątkiem niedziel. W 2017 roku najwięcej spotkań zorganizowali w Lublinie klienci prywatni – 58 oraz branża edukacyjna – 34. Obydwie wykazały wzrost w porównaniu do roku 2016, kolejno o 36 i 23 wydarzenia.

Łódź
Łódź gościła 166 spotkań, co stanowiło o 11,7 proc. spotkań mniej niż we wrześniu 2016. Średnie obłożenie we wrześniu 2017 roku wyniosło 6,9 proc. i było o 4,3 proc. niższe niż przed rokiem – głównie w wyniku mniejszego udziału spotkań w poniedziałki i czwartki. W badanym przedziale czasu tego roku najbardziej aktywna branża farmaceutyczna/medyczna zorganizowała w Łodzi 29 spotkań – to o 12,1 proc. mniej niż w roku 2016.

Źródło: materiały prasowe