fot: Paweł Stelmach

Multimedialna scenografia na 8. Konferencji ABSL 

przez Think MICE

Ruchoma, multimedialna scenografia towarzyszyła 8. Konferencji ABSL, w której udział wzięli m.in. David Cameron oraz Randi Zuckerberg. Za produkcję wydarzenia odpowiadała krakowska agencja Event-Factory, oprawę wizualną zapewnił VES. 

Konferencja ABSL swoją tematyką, formułą oraz scenografią nawiązywała do głównego hasła tegorocznej edycji: „The Old World Disrupted”.  - Zależało nam, aby wszystkie elementy wydarzenia były ze sobą spójne. Punktem wyjścia do myślenia i projektowania scenografii było motto przewodnie konferencji. Od samego początku wiedzieliśmy jedno: scenografia musiała łamać dobrze znane schematy. Oprawa multimedialna wydarzenia zakładała połączenie i wykorzystanie najnowszych technologii eventowych, dzięki którym scenografia była pełna ruchu i dynamiki – mówi producent wykonawczy Sebastian Godula z Event-Factory Kraków. 

Tegoroczna edycja wydarzenia była realizowana w gmachu EC1 w Łodzi. Otaczająca uczestników wydarzenia, z trzech stron, scenografia była połączeniem statycznych elementów scenograficznych, ekranów multimedialnych o różnych formatach oraz dziewięciu ruchomych ekranów projekcyjnych.  

Centralnym punktem  oprawy były dwa ekrany diodowe o łącznej powierzchni 105 mkw. i  rozdzielczości 5mm i 2mm. Dodatkowo na ścianach bocznych obiektu umieszczone zostały, otaczające uczestników kongresu,  podłużne panele diodowe do wykonania, których posłużyła kurtyna HoLED o powierzchni 94 mkw. Dopełnieniem grafik wyświetlanych na ekranach diodowych była ruchoma projekcja. Dziewięć prostokątnych ekranów projekcyjnych dzięki wyciągarkom linowym W25  poruszało się w pionowej płaszczyźnie. Media server d3, który poprzez konsoletę grandMA odczytywał położenie wyciągarek pozwolił na osiągnięcie niepowtarzalnej dynamicznej scenografii. 

Połączenie produktów marki d3 technologies, Christie wraz z wyciągarkami W25 sprawiło, że na widzów oprócz merytorycznych wystąpień czekała również spektakularna oprawa.  

Dzięki wykorzystaniu możliwości media serwerów d3 technologies, na długo przed samym wydarzeniem, producenci konferencji mogli zobaczyć projekt swojego show w wirtualnym świecie d3 i nanieść na nie niezbędne poprawki. Dzięki temu znacząco skrócony został czas montaży, a przede wszystkim możliwie było wcześniejsze zaprogramowanie założeń projektowych tak, aby klient miał możliwość zobaczyć końcowy efekt. 

– Przygotowany projekt multimedialnej scenografii odpowiadał najnowszym trendom. W myśl hasła przewodniego wydarzenia dobrze znana statyczna projekcja, dzięki nowym technologiom, została wprawiona w ruch i nadawała dynamiki całemu wydarzeniu – mówi producent wykonawczy Sebastian Godula z Event-Factory Kraków.

Event-Factory Kraków - producent wykonawczy, koncepcja oprawy wydarzenia
Fabryka Dekoracji - projekt i wykonanie scenografii, współpraca koncepcyjna  
Piloci Studio - animacja intro, współpraca koncepcyjna
EventGalicja - oświetlenie, współpraca koncepcyjna
VES - multimedia, współpraca koncepcyjna
Streamline Media Productions - realizacja wizji
Audio-Tech – nagłośnienie
Data: 13-14 czerwca br. 
Film z realizacji dostępny jest na kanale YouTube firmy VES. 

Źródło: materiały prasowe, oprac. kos