Robert Andrzejczyk nowym prezesem POT

przez Think MICE

Dr Robert Andrzejczyk, dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) będzie nowym prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Do objęcie tej funkcji potrzebuje już tylko oficjalnej nominacji Ministra Sportu i Turystyki.

Andrzejczyk był jedną z 17 osób, które wystartowały w konkursie na prezesa POT ogłoszonym przez MSiT i spełniły wszystkie wymogi formalne. Zespół ds. naboru przeprowadził z nimi rozmowy kwalifikacyjne i wytypował trzech kandydatów, których nazwiska przedstawił Ministrowi Sportu i Turystyki. Na tej liście znaleźli się: Marek Czarnecki, Robert Andrzejczyk oraz Dariusz Pałęcki. Minister Witold Bańka do objęcia stanowiska Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej zarekomendował Roberta Andrzejczyka. Minister zgodnie z ustawą wystąpił o opinię do Rady POT. Wczoraj (18 września br.) rada pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzejczyka.
Jak czytamy w komunikacie MSiT, dr Robert Andrzejczyk to dyplomata, doktor nauk humanistycznych ze specjalizacją: historia dyplomacji ekonomicznej. Cztery lata pełnił funkcję konsula na terenie Malezji, Filipin i Brunei oraz radcy ds. ekonomicznych w Ambasadzie RP w Kuala Lumpur, gdzie m.in. odpowiadał za współpracę z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi, negocjował umowy międzynarodowe oraz kierował pionem administracyjnym placówki, a także był odpowiedzialny za promocję gospodarki, szkolnictwa wyższego oraz turystyki.
Ostatnio związany z Ministerstwem Sportu i Turystyki jako dyrektor Biura Dyrektora Generalnego. W przeszłości zatrudniony w Ministerstwie Finansów, gdzie był m.in. naczelnikiem wydziału. Koordynował współpracę pomiędzy KE a instytucjami krajowymi, monitorował postępy w usuwaniu nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy unijnych oraz kierował wydziałem kontroli doraźnych.
Zanim rozpoczął pracę w służbie cywilnej przez kilka lat był związany z branżą public relations. Kierował działem badań oraz koordynował i nadzorował realizację kampanii reklamowych i PR. Biegle posługuje się językiem angielskim. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu w Getyndze w Niemczech oraz Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji.

Źródło: MSiT, waszaturystyka.pl; oprac. kos