Fot. Materiały prasowe

KPO: prawie 130 mln dla kultury i przemysłów kreatywnych

przez Think MICE

Od 30 czerwca do 15 lipca można składać wnioski o granty i stypendia w ramach Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju. Dofinansowane zostaną tzw. projekty miękkie, w tym m.in. festiwale i koncerty, a o pieniądze mogą ubiegać się także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

O granty (Inwestycja A2.5.1, KPO) mogą ubiegać się instytucje kultury, organizacje pozarządowe a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Stypendia przeznaczone są dla osób fizycznych mieszkających w Polsce z obywatelstwem polskim lub innego państwa UE. – Bardzo się cieszę, że możemy ogłosić, że rusza KPO w części przeznaczonej dla kultury. Ten program ma wzmocnić sektor kultury i przemysłów kreatywnych po pandemii. Nasze priorytety to transformacja cyfrowa i nowe technologie oraz aspekty ekologiczne. Projekty będą rozpatrywane w sześciu segmentach: kultura ludowa, sztuki wizualne, sztuki performatywne, teatr, taniec i muzealnictwo. Projekty ocenią niezależne komisje, złożone z ekspertów reprezentujących każdą z tych dziedzin – powiedziała Hanna Wróblewska, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Granty można otrzymać na realizację takich projektów jak: festiwale, przeglądy i konkursy, wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, spektakle, koncerty, widowiska, badania, projekty popularyzujące wiedzę o kulturze ,konferencje i panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe, a także projekty związane z dokumentacją i archiwizacją kultury. Dofinansowanie można otrzymać na cztery różne projekty, które muszą zostać zrealizowane do końca 2024 roku.

Stypendia można przeznaczyć na rozwój umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych, szkolenia zawodowe, spotkania ze specjalistami w dziedzinie sztuki, a także współpracę ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Jednostkowy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 20 do 100 tys. zł przy wkładzie własnym w wysokości 20 proc. wartości wniosku. To znaczy, że można pokryć do 80 proc. kwalifikowalnych kosztów projektu (VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym). Z kolei miesięczna kwota stypendium to 5 tys. zł brutto. Będzie można się o nie ubiegać w blokach 3-6 miesięcy i uzyskać wsparcie w wysokości od 15 do 30 tys. zł brutto.

Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMIT). Nabór wniosków zaczyna się 30 czerwca i potrwa do 15 lipca.

Szczegółowe informacje dotyczące programu wraz regulaminem dostępne są TUTAJ

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oprac. MK