Fot. THINK MICE/Michał Kalarus

THINK MICE Mashup Meetings inauguracja

przez Think MICE

Magazyn „THINK MICE” rozpoczyna nowy projekt – THINK MICE Mashup Meetings.  

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie już za nami. Do udziału w nim zaprosiliśmy szefów stowarzyszeń i organizacji branżowych. Rozmawialiśmy o najważniejszych bolączkach i wyzwaniach stojących przed przemysłem spotkań. Było merytorycznie, inspirująco i niestandardowo... a to dopiero początek. 

THINK MICE Mashup Meetings to cykl spotkań biznesowo-networkingowych z udziałem przedstawicieli poszczególnych segmentów branży spotkań oraz jej otoczenia gospodarczo-instytucjonalnego. Ich celem jest zbudowanie platformy służącej wymianie idei i doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów. Spotkania tworzą przestrzeń do dyskusji oraz poszukiwania rozwiązań najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi staje przemysł spotkań. 

W muzyce „mashup” oznacza połączenie dwóch lub więcej utworów i wykreowanie w ten sposób nowej, spójnej kompozycji. Zainspirowani tym słowem mamy nadzieję, że również nasze spotkania staną się miejscem wielu „połączeń”, które w efekcie stworzą nową jakość. 

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie pokazało nam, że przedstawiciele poszczególnych segmentów branży, nawet pozornie odległych mają więcej wspólnych tematów, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. W pierwszym THINK MICE Mashup Meetings uczestniczyli: Agnieszka Sołtysiak (Klub Agencji Eventowych), Marta Kicler (MPI Poland Chapter), Piotr Głod i Aneta Książek (Polska Organizacja Turystyczna), Mariusz Gerałtowski (Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów), Barbara Dziedzic (SITE Poland), Marta Dunin-Michałowska (Stowarzyszenie Branży Eventowej), Szymon Walkiewicz (SAR), Anna Jędrocha (Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce), Cezary Wilemajtys (Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel), Andreo Grzębowski (Zespół ds. MICE przy Polskiej Izbie Turystyki). 

Uczestnicy spotkania przedstawili najważniejsze cele i zadania, jakie stawiają przed sobą reprezentowane przez nich stowarzyszenia i organizacje oraz opowiedzieli o najistotniejszych wyzwaniach, przed którymi w ich ocenie stoi branża oraz o problemach z jakimi zmagają się zrzeszone w nich firmy.   

Wśród tych ostatnich pojawiły się m.in.:
- nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz konsekwencje, jakie będzie miała dla całej branży MICE,
wątpliwości dotyczące stosowania gwarancji ubezpieczeniowych i kwestia właściwego formułowania umów z firmami ubezpieczeniowymi,
dumpingowanie cen,
stereotypowe postrzeganie zawodu event managera i konsekwencje, jakie to ze sobą niesie na etapie rekrutowania nowych pracowników,
podkupowanie pomysłów przez agencje eventowe,
pozycja event marketingu wśród wszystkich usług z zakresu komunikacji marketingowej,
zbyt duża liczba firm startujących w przetargach (dotyczy wszystkich sektorów MICE),
szara strefa – działalność podmiotów nie posiadających licencji na świadczenie określonego rodzaju usług,
długie terminy płatności,
problemy z uzyskaniem wsparcia ze strony instytucji rządowych i samorządowych,
kwestia wprowadzenia opłaty turystycznej, z której wpływy zostałyby przeznaczone na promocję Polski,
zapowiedzi dotyczące nowej ustawy o POT, zawirowania wokół Poland Convention Bureau,
informatyzacja procesów zakupowych.   

Podczas pierwszego THINK MICE Mashup Meetings nie dyskutowaliśmy jednak tylko o problemach. Uczestnicy wiele czasu poświęcili na opowiedzenie o sukcesach poszczególnych stowarzyszeń i organizacji oraz na przybliżenie podejmowanych przez nie działaniach. W tym miejscu warto podkreślić, że niemal każde stowarzyszenie branżowe wiele uwagi i energii poświęca na działalność edukacyjną – i to adresowaną zarówno do własnych członków, partnerów, biznesowych, jak i osób, które dopiero myślą o wejściu do danego zawodu. Za sukces z pewnością można też uznać wspólne projekty podejmowane przez stowarzyszenia branżowe, jak i te, w ramach których nasze stowarzyszenia są jednym z kilku czy kilkunastu zaangażowanych podmiotów (np. projekt „Dobry Przetarg”). Kolejną kwestią są aktywności promujące nasz kraj jako atrakcyjną destynację dla turystów biznesowych czy takie, w ramach których promowane są osoby działające na rzecz branży spotkań (np. program Ambasadorów Kongresów Polskich) itd.  

Pierwsze spotkanie z cyklu THINK MICE Mashup Meetings odbyło się 7 września br. Specjalne podziękowania dla Moonsfera za catering.

Szczegółowej relacji z tego wydarzenia szukajcie w październikowym „THINK MICE”. My natomiast już przygotowujemy się do kolejnych Mashupów! 

Redakcja