Fot. Fotolia

Ponad trzykrotny wzrost liczby przetargów z klauzulami społecznymi

przez Think MICE

Jak wynika z raportu Urzędu Zamówień Publicznych, w 2016 r. liczba postępowań z wykorzystaniem klauzul społecznych wzrosła ponad trzykrotnie – o 323 proc. Zostały one uwzględnione łącznie w 1855 zamówieniach publicznych administracji rządowej, a ich wartość wyniosła ponad 2,1 mld zł.

Najczęściej występującym zapisem tego typu w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) był wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, gdy charakter obowiązków na to wskazuje – znalazł się w 1571 postępowaniach (wzrost o 415 proc. w stosunku do 2015 r.). Klauzule społeczne najczęściej były obecne w zamówieniach na usługi, w mniejszym stopniu przy postępowaniach związanych z robotami budowlanymi i dostawami. – Zwiększanie liczby zamówień publicznych administracji rządowej, w których korzysta się z klauzul społecznych to sygnał, że zamawiający przywiązują wagę do kształtowania zdrowego rynku pracy – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Federacja pozytywnie oceniła zachodzące zmiany, podkreślając, że są istotnym elementem służącym profesjonalizacji usług oraz podwyższaniu jakości wykonywanych zleceń.

Równocześnie zwrócono jednak uwagę na to, że w dalszym ciągu częstym błędem w przetargach jest traktowanie zatrudnienia pracowników na umowę o pracę jako punktowanego kryterium, nie zaś jako obowiązkowego warunku przy wyborze oferty. Problemem jest też fakt, że – mimo rekomendacji Rady Ministrów z 28 lipca 2015 r. – stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach na usługi społeczne (o wartości poniżej 30 tys. Euro) nadal nie jest powszechne. – Precyzyjne zapisy i postępowanie przetargowe uwzględniające interesy każdej ze stron to podstawa efektywnego wydatkowania publicznych środków, a także korzyść dla całej polskiej gospodarki. Realnym efektem może być potencjalny wzrost zatrudnienia czy zwiększenie wpływów podatkowych. Ponadto klauzule społeczne w przetargach – w tym wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, gdy charakter obowiązków na to wskazuje – to wyjście naprzeciw społecznym oczekiwaniom. Pracownicy chcą mieć pewność warunków zatrudnienia, a co za tym idzie godziwej płacy – dodaje Marek Kowalski.

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK