Ekspresowy konkurs na prezesa POT

przez Think MICE

Zaledwie dzień po odwołaniu Marka Olszewskiego Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na nowego prezesa POT. Dokumenty można składać do 11 września.

Ogłoszenie pojawiło się w czwartek, 31 sierpnia. Czytamy w nim, że kandydaci ubiegający się o tę funkcję, poza posiadaniem polskiego obywatelstwa, korzystaniem w pełni z praw publicznych oraz koniecznością bycia niekaranym, muszą mieć tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, kompetencje kierownicze, wykazać się co najmniej sześcioletnim stażem pracy (w tym co najmniej trzyletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym) oraz wykształceniem i wiedzą z zakresu spraw należących do właściwości POT. Co ciekawe, w ogłoszeniu nie ma żadnej informacji o znajomości języków obcych, co na tego typu stanowisku wydaje się koniecznością.

Czytaj również: Prezes POT odwołany ze stanowiska

Wszyscy zainteresowani powinni złożyć niezbędne dokumenty w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej”) bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki (w godzinach 8.15-16.15) lub przesłać pocztą na adres tegoż Ministerstwa. Termin upływa 11 września br. o godzinie 16.15 (decyduje data wpływu).

Cały proces naboru będzie się składał z czterech etapów. Pierwszy to analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Drugi to sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas takiej rozmowy kandydaci mogą zostać poproszeni m.in. o prezentację swojej koncepcji zarządzania POT. Część trzecią stanowi sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej (ocena doświadczenia zawodowego oraz wiedzy merytorycznej). Czwarty etap polega na przedstawieniu trzech najlepszych kandydatur Ministrowi Sportu i Turystyki, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru prezesa POT. Pełną treść ogłoszenia o konkursie można znaleźć na stronie BIP Polskiej Organizacji Turystycznej. 

mk