Ciąg dalszy sporu o Hotel Litwor w Zakopanem

przez Think MICE

Małgorzata Chechlińska, prezes Grupy Trip wydała oświadczenie, w którym odnosi się do informacji przekazanej mediom przez kancelarię Modrzejewski i Wspólnicy. Wszystko wskazuje na to, że spór dotyczący hotelu Litwor w Zakopanem zostanie rozstrzygnięty przed sądem.

O konflikcie wokół zakopiańskiego obiektu zrobiło się głośno kilka tygodni temu. Na przełomie lipca i sierpnia media obiegła informacja o tym, że w nocy 29 na 30 lipca ochroniarze wynajęci przez kancelarię zajęli obiekt. Goście, którzy w tym czasie byli zakwaterowani w Litworze po śniadaniu zostali przeniesieni do innych hoteli.
Na jakiej podstawie kancelaria zajęła hotel? Jak informowąła „Gazeta Krakowska”, zaczęło się od długów, w jakie popadła Grupa Trip. „Modrzejewski i wspólnicy” odkupiła jej wierzytelności i wpisała się do ksiąg wieczystych spółki prowadzącej hotel Litwor. Przedstawiciele kancelarii tłumaczyli również, że kierują się troską o bezpieczeństwo gości – obiekt miał bowiem uzyskać negatywną opinię straży pożarnej.
W odpowiedzi na te zarzuty Małgorzata Chechlińska przedstawiła własną wersję wydarzeń, podjęła również kroki prawne mające na celu odzyskanie hotelu. 9 sierpnia, mając w ręku sądowy dokument o egzekucji hotelu, w asyście komornika i policji przejęła obiekt.
Na odpowiedź kancelarii nie trzeba było długo czekać. W oświadczeniu kancelarii, przesłanym do redakcji „Rzeczpospolitej” czytamy m.in. Mając na uwadze ostatnie wypowiedzi Pani Małgorzaty Chechlińskiej oraz działania podejmowane przez nią i osoby z nią związane, powstała konieczność przedstawienia rzeczywistej sytuacji związanej z zakopiańskimi hotelami Litwor i Belvedere.

Wskutek wprowadzenia w błąd Kancelarii Modrzejewski i Wspólnicy przez Panią Małgorzatę Chechlińską i osoby z nią związane przy zawieraniu umowy sprzedaży, której przedmiotem był Hotel Belvedere w Zakopanem, Kancelaria została doprowadzona do niekorzystnego rozporządzenia znaczną kwotą pieniędzy, tj. przekazała zadatek, który pomimo, że umowa sprzedaży nie doszła do skutku, nigdy nie został zwrócony.
Hotel Litwor służył jako ustanowione przez Małgorzatę Chechlińską zabezpieczenie zaciągniętych przez Małgorzatę Chechlińską zobowiązań pieniężnych w związku ze sprzedażą hotelu Belvedere. W konsekwencji niewywiązania się przez Małgorzatę Chechlińską z obowiązków umownych, potwierdzonych w formie aktu notarialnego, Kancelaria zgodnie z prawem, stała się właścicielem Hotelu Litwor.
Kancelaria Modrzejewski i Wspólnicy jest aktualnie jedynym właścicielem Hotelu Litwor, co zostało ujawnione w księdze wieczystej Hotelu. Pani Małgorzacie Chechlińskiej, ani innym podmiotom z nią powiązanym, nie przysługuje prawo własności Hotelu Litwor.

Pani Małgorzata Chechlińska wraz z osobami i podmiotami z nią powiązanymi, naruszali i naruszają prawa właściciela obiektu. (…)

W oświadczeniu czytamy dalej: „(...) W związku z czynnościami Komornika, złożone zostały do Ministra Sprawiedliwości wnioski o podjęcie adekwatnych do stopnia naruszenia prawa, przewidzianych ustawą, środków prawnych oraz wniesione zostało do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez Komornika.
Jednocześnie Kancelaria Modrzejewski i Wspólnicy oświadcza, iż, niezależnie od obrony swoich praw, działając w interesie społecznym i korzystając z uprawnienia określonego w art. 304 k.p.k., podjęła przed organami ścigania czynności zmierzające do ujawnienia i wyjaśnienia działalności pani Małgorzaty Chechlińskiej, które w okresie ponad 2 lat mogły spowodować narażenie co najmniej kilku jej wierzycieli oraz Skarbu Państwa na istotną szkodę majątkową.
Wszystkie działania podejmowane przez Kancelarię Modrzejewski i Wspólnicy służą wyłącznie przywróceniu stanu zgodnego z prawem.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż niezwłocznie po objęciu we władanie Hotelu Litwor przez aktualnego dzierżawcę, z którym Kancelaria Modrzejewski i Wspólnicy zawarła umowę w lipcu 2017 roku, podejmie on starania o jak najszybsze udostępnienie Hotelu gościom, co wiąże się z koniecznością dostosowania obiektu do stanu, który zapewniał będzie pełne bezpieczeństwo jego użytkowania, a którego to warunku Hotel aktualnie nie spełnia."

W reakcji na to Małgorzata Chechlińska wydała własne oświadczenie. W piśmie, które trafiło m.in. do redakcji „THINK MICE” czytamy (pisownia oryginalna):

Szanowni Państwo

Z przykrością, choć bez zaskoczenia przeczytałam oświadczenie dr. nauk prawnych Pana Jerzego Modrzejewskiego na temat mojego z nim sporu. Nie zamierzam odnosić się do wysuwanych przez Niego zarzutów w większości nieprawdziwych. Swoje argumenty i dowody przedstawiłam w sądach zajmujących się naszym sporem. Nie chcę również oceniać nasłania 26 ochroniarzy przez Pana Jerzego Modrzejewskiego byłego Dziekana Prawa UW, którzy z bronią i psami o godzinie 3 nad ranem zajęli bezprawnie, siłą Hotel Litwor pełen gości. Informuję, że zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 7 sierpnia Komornik w asyście policji odebrał Hotel i zwrócił dotychczasowemu dzierżawcy.
Małgorzata Chechlińska

Dotychczasowy rozwój sytuacji może więc wskazywać na to, że spór wokół hotelu Litwor szybko się nie zakończy i najprawdopodobniej obydwie strony czeka sądowa batalia.

kos