Spotkanie prezesa POT-u z przedstawicielami branży

przez Think MICE

W siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się w środę (23 sierpnia br.) spotkanie z udziałem przedstawicieli lokalnych convention bureaux i stowarzyszeń branżowych. Spotkanie poświęcone było działaniom POT związanym z promocją turystyki biznesowej w Polsce.

Spotkanie odbyło się bez udziału mediów. Uczestniczyło w nim ok. 30 osób.  Z naszych informacji wynika, że bezpośrednim impulsem do jego zorganizowania była sytuacja związana z Poland Convention Bureau. Przypomnijmy - od połowy lipca PCB nie ma kierownika. Stanowisko to zostało zlikwidowane, a Krzysztof Celuch, pełniący je przez kilka lat - odszedł z POT-u. W praktyce decyzja ta oznaczała, że w POT pozostał tylko jeden pracownik, którego zadania związane są stricte z turystyką biznesową. 

Sytuacja ta wzbudziła wiele komentarzy wśród przedstawicieli branży. Dosyć powszechne było odczucie, że pozbawienie PCB kierownika de facto oznacza likwidację tej komórki w POT. Wiele znaków zapytania pojawiło się również w związku z organizacją polskiego stoiska na targach branżowych dedykowanych przemysłowi spotkań.

Do pytań magazynu "THINK MICE" dotyczących PCB oraz działań POT-u związanych z promocją turystyki biznesowej Marek Olszewski, prezes POT-u, odniósł się w wywiadzie, który ukazał się w sierpniowym numerze naszego miesięcznika. W rozmowie z nami Olszewski stwierdził m.in., że "na przestrzeni lat Poland Convention Bureau było umiejscowione w różnych departamentach. Jego nazwa czy osadzenie w strukturze to kwestia tylko wewnętrznej regulacji, bez wpływu na dalsze promowanie turystyki biznesowej w Polsce."

Czytaj również: Liczy się cel, jakim jest promowanie Polski

Co to oznacza w praktyce? Czy spotkanie pomogło rozwiać wątpliwości branży? Z naszych rozmów wynika, że opinie uczestników na ten temat były podzielone. Spodziewany jest oficjalny komunikat POT-u dotyczący przebiegu tego wydarzenia oraz jego wyników.

AKTUALIZACJA
29.08.2017 r.

Do wtorku, 29 sierpnia br. POT nie wysłał żadnego komunikatu dotyczącego przebiegu spotkania oraz ustaleń, jakie poczyniono w jego trakcie.

AKTUALIZACJA
05.09.2017 r.

Na nasze pytanie dotyczące komunikatu, który miał wydać POT po spotkaniu z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń branżowych i lokalnych convention bureax Katarzyna Wełpa, rzecznik prasowy POT udzieliła nam następującej odpowiedzi: "w związku z odwołaniem prezesa POT, ustalenia poczynione przez  pana Olszewskiego w obecnej sytuacji pozostają bez uaktualnienia do czasu powołania nowego prezesa, który określi swoje stanowisko".

kos