Fot. Materiały prasowe

Kraków ogranicza powstawanie odpadów podczas dużych wydarzeń

przez Think MICE

Kraków przystąpił do projektu MINEV, który jest realizowany w ramach Programu Interreg Europe. Jego celem jest ograniczenie ilości odpadów generowanych podczas dużych wydarzeń.

Poszukiwanie dobrych praktyk w tym obszarze odbywać się będzie dla różnych rodzajów eventów, m.in. zamkniętych/otwartych, sportowych, biznesowych, kulturalnych, naukowych, religijnych, itp. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2023-2027. Będzie on przeprowadzony w dwóch fazach, a jego partnerami, poza Krakowem, są jeszcze: Malaga (Hiszpania), Kłajpeda (Litwa), Bolonia (Włochy), region Macedonii Środkowej (Grecja) oraz organizacja ACR+ (Belgia).

Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w przypadku organizowania dużych wydarzeń ma przyczynić się do zmniejszenia degradacji środowiska, konsumpcjonizmu oraz ograniczenia emisji. Jak mówią twórcy projektu, może mieć także wpływ na zwiększenie świadomości ekologicznej uczestników wydarzeń. Zaangażowane ośrodki miejskie, które wdrożą wypracowane w ramach prac projektowych rozwiązania, mają poza tym szansę być postrzegane jako miasta zielone, działające w duchu zero waste.

Interesariuszami projektu w Krakowie są: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Arena Kraków SA, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Nowohuckie Centrum Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Wydział Komunikacji Społecznej UMK oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Źródło: Kraków Convention Bureau, oprac. MK