Fot. Materiały prasowe

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia SITE Polska

przez Think MICE

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, omówienie działalności stowarzyszenia, udzielenie absolutorium zarządowi oraz plany na przyszłość. Takie były najważniejsze punkty Walnego Zgromadzenia członków SITE Poland.

Sprawozdanie za rok 2022 przedstawiła Grażyna Grot-Duziak, prezes zarządu SITE Poland. Poszczególnie członkowie zarządu – według swoich obszarów odpowiedzialności – podzielili się natomiast informacjami na temat inicjatyw i projektów prowadzonych w roku 2022. – Stowarzyszenie kontynuuje różne projekty i inicjatywy, które albo są uniwersalne, albo adresowane tylko do konkretnej grupy członków – wyjaśniła Grażyna Grot-Duziak.

Jednym z projektów jest m.in. celowany do agencji MICE i przyjazdowej turystyki motywacyjnej Destination Poland, koordynowany przez Joannę Montenarh, wiceprezes SITE Poland. Przy współpracy Anety Książek, kierowniczki Poland Convention Bureau POT oraz członkini honorowej stowarzyszenia, w jego ramach realizowane są inicjatywy edukacyjne, m.in.: cykliczne wyjazdy studyjne po Polsce (już w czerwcu taki wyjazd odbędzie się do regionu świętokrzyskiego).

Uniwersalnym projektem, do którego zaproszeni są wszyscy członkowie, jest z kolei koordynowany przez Piotra Cieślaka program Young Leaders, oparty na trzech filarach: edukacja, mentoring i networking. W czerwcu w jego ramach odbędzie się wyjazdowe spotkanie edukacyjno-integracyjne Get Together w Suchej Beskidzkiej, przygotowane przez uczestniczki programu z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, a koordynowane przez Anastazję Szerkus.

Inicjatywą, z której mógł skorzystać każdy członek SITE Poland było również szkolenie pilotów incentive, przeprowadzone wspólnie ze Stowarzyszeniem Organizatorów Incentive Travel (SOIT) i Kadrami Turystyki. Obszar edukacji jest koordynowany przez członka zarządu SITE Poland, Radosława Szafranowicza-Małozięcia.

Stowarzyszenie – co zostało podkreślone podczas zebrania – przykłada dużą wagę do rozwijania inicjatyw w ramach projektu „Our impact on people, society and the planet”. – Nasza akcja „We stand with Ukraine” pozwoliła ufundować stypendia dla kilkunastu studentów kierunków turystycznych z Ukrainy – powiedział Jarosław Hulboj, członek zarządu SITE Poland.

Walne Zgromadzenie członków wzbogacone zostało o akcję CSR, którą przygotowała Beata Koziarska, doradca zarządu ds. CSR & sustainability. Wspólne przygotowanie szarpaków dla psów do schroniska poprzedziła prezentacja o problemie bezdomności zwierząt.

Podczas spotkania rozmawiano też o planach sukcesji zarządu na nową kadencję 2024-2025 i związanych z tym wyzwaniach aktywizacji członków. – Jesteśmy widoczni w prasie branżowej, w social mediach, na bieżąco informujemy o naszych działaniach, bierzemy udział w spotkaniach krajowych i międzynarodowych, cieszymy się dobrą retencją członków i zapraszamy serdecznie do naszego grona – podsumował Krzysztof Kołacz, członek zarządu SITE Poland ds. PR i marketingu.

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK