Fot. Materiały prasowe

Kraków: założycielskie walne zebranie członków Lokalnej Organizacji Turystycznej

przez Think MICE

24 maja br. odbyło się założycielskie walne zebranie członków Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Spotkanie otworzyła Anna Korfel-Jasińska, zastępca prezydenta miasta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki podkreślając potrzebę współpracy całej branży turystycznej.

– Dziękuję państwu za tak duże zaangażowanie w prace nad utworzeniem lokalnej organizacji turystycznej i zrozumienie potrzeby jej powołania. Wierzę, że Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, która dzięki inicjatywie państwa radnych, pana prezydenta oraz państwa woli, dzisiaj zostanie powołana, będzie skutecznym narzędziem współzarządzania zrównoważoną turystyką w naszym mieście. W mojej ocenie jest to ogromna szansa dla Krakowa – mówiła Anna Korfel-Jasińska

38 członków założycieli wyraziło wolę utworzenia w Krakowie lokalnej organizacji turystycznej, wśród nich 23 to podmioty prywatne, a pięć to stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców. Podczas spotkania członkowie założyciele podjęli uchwały o powołaniu stowarzyszenia pod nazwą Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, przyjęli statut stowarzyszenia oraz wybrali radę stowarzyszenia i komisję rewizyjną.

Stowarzyszenie obecnie jest w procesie organizacji pod względem formalno-prawnym, po którym możliwe będzie poszerzenie grona jego członków.

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważenia turystyki w oparciu o politykę turystyczną Krakowa, w ścisłej współpracy partnerów i interesariuszy rynku turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dla zwiększenia znaczenia sektora zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym miasta i obszaru metropolitalnego, na rzecz osiągnięcia poprawy jakości usług turystycznych.

Źródło: Kraków Convention Bureau, oprac. MK