Fot. Materiały prasowe

SKKP wybrało nowy zarząd

przez Think MICE

15 maja – w Gdyni – odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP). Spotkanie członków było okazją do podsumowania działalności tej organizacji oraz określenia dalszych celów i zadań. W wyniku głosowania wybrano też nowy zarząd na lata 2023 – 2024.

Prezeską SKKP na kolejną kadencję została wybrana Paula Fanderowska. W skład ośmioosobowego zarządu weszli również: Krystyna Gołąbek, Anna Górska, Anna Jędrocha, Krzysztof Paradowski, Agnieszka Szymerowska, Anna Woda oraz Sabrina Żymierska.

Wśród celów obranych przez SKKP na kolejną kadencję, wskazane zostały integracja i edukacja branży, zwiększenie liczby członków, zrównoważony rozwój przemysłu spotkań, promocja destynacji, organizacja wydarzeń własnych oraz rozwój Programu Ambasadorów Kongresów Polskich poprzez powoływanie nowych Klubów.

Źródło: SKKP, oprac. MK