Fot. Fotolia

Czerwiec 2017 vs. czerwiec 2016: branża zanotowała spadek

przez Think MICE

Według danych zebranych przez monitorujący rynek spotkań system Demand Outlook w czerwcu 2017 odbyło się w Polsce 5381 wydarzeń – o 8,5 proc. mniej w porównaniu do czerwca 2016.

Pomimo spadku liczby wydarzeń nie zmieniła się średnia długość ich trwania – 1,6 dnia. Na tym samym poziomie pozostało także średnie obłożenie całej dostępnej powierzchni konferencyjnej, które wyniosło 8,4 proc.

Co do wykorzystania powierzchni na rynku według sieci hotelowej, to w obydwu badanych przedziałach czasu niezmiennie na najwyższej pozycji znajdują się obiekty niezrzeszone, które pod względem udziału w rynku w czerwcu 2017 odnotowały 43,8 proc. udziału i tym samym umocniły swoją pozycję w stosunku do ubiegłego roku o 0,2 proc. Wzrost udziału o 1 proc. odnotowała także sieć Accor, natomiast druga w rankingu – Hilton Worldwide zanotowała spadek o 2,6 proc., a trzecia – Carlson Rezidor wzmocniła się o 0,5 proc.

W czerwcu 2016 roku najwyższe obłożenie odnotowano we wtorki – 21,5 proc. i  także wtorki były najpopularniejsze w 2017 r., jednak w bieżącym roku obłożenie spało o 3,3 proc. Spadek obłożenia widoczny jest we wszystkie dni tygodnia oprócz niedziel, które zarejestrowały wzrost o 0,2 proc. W czerwcu bieżącego roku najwięcej spotkań zorganizowano w środy – 1738, zaś w roku 2017 w czwartki – 1493.

W odniesieniu do czerwca 2016 spadła liczba wydarzeń zorganizowanych w Polsce przez czołówkę najbardziej aktywnych branż. Branża farmaceutyczna/medyczna wykazała spadek o 15,6 proc., branża edukacyjna/szkoleniowa – spadek o 16,4 proc., branża IT – spadek o 14,5 proc.
Widoczny wpływ na liczbę wydarzeń miał czerwcowy weekend z Bożym Ciałem, który w ubiegłym roku wyjątkowo miał miejsce w maju.

WARSZAWA
W czerwcu 2017 r. w Warszawie odbyło się 1666 spotkań, czyli o 7,6 proc. mniej niż w tym samym miesiącu w roku ubiegłym. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło tutaj 5,6 proc. i było o 0,8 proc. niższe w porównaniu do czerwca 2016. Największy udział w wykorzystanej powierzchni konferencyjnej miały w stolicy obiekty niezależne, jednak i one odnotowały w czerwcu 2017 spadek o 0,7 proc. Wśród sieci hotelarskich Hilton Worldwide zyskał 2,6 proc., natomiast Accor stracił 2 proc., a Marriott International 1,9 proc. Najbardziej aktywna w Warszawie branża – farmaceutyczna/medyczna odnotowała w czerwcu 2017 stratę o 0,8 proc. w porównaniu do czerwca 2016. Kolejna – edukacyjna/szkoleniowa – spadek o 15 proc.

WROCŁAW
Wrocław w czerwcu 2017 odnotował 408 wydarzeń – to 15,9 proc. więcej niż w czerwcu ubiegłego roku. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni w tym mieście wyniosło 16,3 proc., czyli o 1,8 proc. więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Uśredniony czas trwania wydarzeń wynosił w 2016 r. 2,2 dnia, zaś w 2017 spadł do 1,9 dnia. Największy udział w obłożeniu całkowitej dostępnej powierzchni odnotowała sieć Accor, która jednak w badanym przedziale czasu wykazała spadek o 0,2 proc. w stosunku do roku 2016.Udział obiektów niezależnych w porównaniu do ubiegłego roku spadł 1,8 proc., zaś sieci Diament o 1,6 proc. Najbardziej aktywna we Wrocławiu branża – farmaceutyczna/medyczna odnotowała w czerwcu 2017 wzrost liczby wydarzeń  o 10,3 proc. w porównaniu do czerwca 2016, a następna w rankingu – branża edukacyjna/szkoleniowa – wzrost o 9,3 proc.

AGLOMERACJA ŚLĄSKA
W aglomeracji śląskiej w czerwcu 2017 odbyło się 445 spotkań – to o 16,8 proc. mniej niż w czerwcu 2016. W czerwcu 2017 średnie obłożenie wzrosło o 1,4 proc. w porównaniu do czerwca ubiegłego roku i wyniosło 8,8 proc. Największy udział w wykorzystanej powierzchni konferencyjnej osiągnęły obiekty niezależne, które jednocześnie w czerwcu 2017 r. wykazały wzrost o 6,8 proc. w porównaniu do roku wcześniejszego. Spośród sieci hotelowych, sieć Diament zanotowała spadek udziału  o 2,6 proc., a sieć Best Western o 0,2 proc. Najbardziej aktywna w mieście branża farmaceutyczna/medyczna wykazała spadek w liczbie zorganizowanych spotkań o 30,6 proc., a kolejna – telekomunikacja/IT – spadek o 25,5 proc.

KRAKÓW
W Krakowie, w czerwcu 2017 odbyło się 614 spotkań – to o 3 proc. więcej niż w czerwcu 2016. Średnie obłożenie całkowitej dostępnej powierzchni wyniosło w stolicy Małopolski w bieżącym roku 16,5 proc. i było o 5,1 proc. wyższe w porównaniu do roku ubiegłego. Największy udział w obłożeniu powierzchni konferencyjnej zanotowały w Krakowie obiekty niezależne, które jednocześnie wykazały spadek o 1,5 proc. Wzrost natomiast odnotowały Hilton Worldwide – o 4,4 proc. oraz Carlson Rezior – o 0,6 proc. Najbardziej aktywne w Krakowie branże to w czerwcu 2017 branża farmaceutyczna/medyczna, która zanotowała jednak o 13,9 proc. spotkań mniej niż w roku ubiegłym oraz branża podróże/turystyka – o 5,5 proc. mniej.

POZNAŃ
W Poznaniu w czerwcu2017roku odbyło się 312 spotkań – o 4,6 proc. mniej niż w czerwcu 2016. Jeśli chodzi o obłożenie, to w czerwcu 2017 roku wyniosło ono 11,3 proc., co oznacza, że wykorzystano w stolicy Wielkopolski o 3,7 proc. więcej całej dostępnej powierzchni konferencyjnej niż przed rokiem. Największy udział odnotowały obiekty sieci Accor, choć  odnotowały one spadek o 2,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, natomiast obiekty niezależne – spadek o 3,5 proc. Najbardziej aktywna w Poznaniu branża farmaceutyczna/medyczna odnotowała wzrost o 1,9 proc.

TRÓJMIASTO
W Trójmieście – liczba wszystkich zrealizowanych spotkań wyniosła w czerwcu tego roku – 385 i była o 31,9 proc. niższa niż w tym samym miesiącu 2016. Średnie obłożenie w czerwcu 2017 roku było o 0,5 proc. niższe niż przed rokiem i wyniosło 9,9 proc. Największe wykorzystanie powierzchni konferencyjnej zanotowały: obiekty niezależne – o11 proc. mniej niż w roku 2016 oraz sieć Accor – o 3,3 proc. więcej niż w czerwcu 2016. Najbardziej aktywna branża farmaceutyczna/medyczna straciła w stosunku do ubiegłego roku – 33,3 proc., a kolejna technologie/IT – 35.2 proc.

ŁÓDŹ
Łódź gościła w czerwcu 2017 o 95 spotkań mniej niż w roku 2016 (z 286 na 119). Średnie obłożenie w czerwcu 2017 roku było o 14.4 proc. niższe niż przed rokiem i wyniosło 9,9 proc.

LUBLIN
W Lublinie łączna liczba zrealizowanych wydarzeń wyniosła w czerwcu 2016 roku 244, zaś w czerwcu 2017 było ich o 43 mniej, bo 201. Jeśli chodzi o obłożenie, to w czerwcu 2017 roku wyniosło ono 4,2 proc., co oznacza, że wykorzystano o 3,7 proc. mniej całej dostępnej powierzchni konferencyjnej niż przed rokiem.

O badaniu: 
Na potrzeby systemu Demand Outlook (stworzony przez firmę Z-Factor) w całej Polsce codziennie w metodologiczny sposób zbierane są informacje o spotkaniach realizowanych na powierzchniach konferencyjnych, gastronomicznych i bankietowych. Po dokładnej weryfikacji jeszcze tego samego dnia są one prezentowane online. Aktualnie próba badawcza wynosi około 180 obiektów w największych miastach w Polsce.
W raportowanych miastach brana jest pod uwagę następująca liczba obiektów:
Warszawa – 30
Kraków – 25
Poznań – 15 
Wrocław – 17 
Trójmiasto – 22
Łódź – 10
Lublin – 13
Aglomeracja Śląska – 12

Źródło: materiały prasowe