W Polskiej Izbie Turystyki powstał Zespół ds. MICE

przez Think MICE

Interpretacje prawne dla firm z sektora incentive, lobbing na rzecz doprecyzowania nowej ustawy o imprezach turystycznych oraz wykorzystanie pozycji PIT na arenie międzynarodowej – to najważniejsze z planów Zespołu ds. MICE, który powstał w Polskiej Izbie Turystyki. 

Pierwsze posiedzenie nowo utworzonego Zespołu PIT ds. MICE odbyło się w Warszawie 11 lipca br. Dzień wcześniej Rada PIT zatwierdziła kandydaturę Andreo Grzębowskiego z Biura Podróżników Flugo na przewodniczącego Zespołu. W obradach wziął udział wiceprezes PIT Dariusz Wojtal oraz przedstawiciele Grupy Trip, Instytutu Gospodarki Turystycznej, Global Congress oraz Africa Line Adventure Club.

– Zamierzamy stawiać sobie osiągalne cele i koncentrować działania na realnych, konkretnych problemach, które jesteśmy w stanie rozwiązać. Na początek chcemy załatwić kilka ważnych dla branży spraw. Na pewno nie będziemy zajmowali się wszystkim naraz – zapowiedział podczas pierwszego posiedzenia Andreo Grzębowski.

Jak podkreślił wiceprezes PIT Dariusz Wojtal, zespół ds. MICE jest pierwszym takim w historii Izby, a jego zadaniem będzie dbanie o interesy tej grupy przedsiębiorców, reprezentowanie ich interesów wobec partnerów zewnętrznych, zapewnienie dostępu do wiedzy, szkoleń i interpretacji prawnych oraz podatkowych, a także ochrona uczciwych przedsiębiorców przed działaniem szarej strefy.

Podczas posiedzenia członkowie zespołu zdecydowali, że w pierwszej kolejności zajmą się tematyką nowej ustawy o usługach turystycznych i wynikającymi z niej obowiązkami dla firm incentive. Podjęte zostaną również rozmowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na temat zakresu ochrony z gwarancji ubezpieczeniowych przy kontraktach typu B2B.

Kolejnym ważnym tematem, którym chce zająć się komisja, są interpretacje przepisów podatkowych w Polsce i w UE. Wykorzystując doświadczenie PIT w tym zakresie, zaplecze merytoryczne i pozycję w ECTAA zespół będzie dążył do wyjaśnienia wielu kwestii związanych z rozliczaniem VAT i stosowaniem specjalnej procedury VAT marża.

Podczas posiedzenia Zespołu zwrócono również uwagę na niekorzystny obrót spraw związanych z promocją Polski jako kierunku turystyki kongresowej oraz niejasnymi planami kierownictwa POT wobec Poland Convention Bureau. Likwidacja stanowiska kierownika tej jednostki oznacza bowiem znaczne obniżenie polskiej aktywności w tym obszarze.

Zespół planuje również odbyć spotkanie z PARP w sprawie programu Go to Brand. Kryteria udziału w tym projekcie są bowiem dla firm turystycznych dyskryminujące. W najbliższym czasie zespół opracuje również stanowisko PIT w innych sprawach ważnych dla sektora MICE i ustali priorytety działania na najbliższe miesiące.

Źródło: materiały prasowe PIT, oprac. kos