Fot. Materiały prasowe

Masters of Travel: mniej delegacji i zrównoważony rozwój

przez Think MICE

Zdaniem ekspertów debatujących w organizowanej przez Accor radzie „Masters of Travel” dzisiejsze wyjazdy służbowe muszą mieć istotne uzasadnienie w kontekście wpływu na środowisko naturalne. Z tego względu ich liczba może ograniczyć się wyłącznie do kluczowych delegacji.

Jak przewiduje Sophie Hulgard, senior vice president sales Northern Europe w Accor, w 2022 r. odbędzie o 20 proc. mniej wyjazdów biznesowych niż w 2019 – choć niektórzy uczestnicy „Masters of Travel” sądzą, że ten wskaźnik sięgnie aż 50 proc. Eksperci podkreślają, że za taką redukcję odpowiada szeroka digitalizacja, która zastępuje potrzebę delegacji i organizowania bezpośrednich spotkań biznesowych.

Jednak badania zlecone przez Accor wykazały, że przedsiębiorcy wciąż widzą duże znaczenie spotkań twarzą w twarz, które w ich przekonaniu przekładają się na 25 proc. większe przychody w porównaniu do rozmów online. Ponadto wśród korzyści bezpośrednich spotkań ankietowani wymieniają także pozytywny wpływ na samopoczucie i interakcje z partnerami, współpracownikami czy kontrahentami.
Członkowie „Masters of Travel” podkreślają, że największym priorytetem dla firm jest dzisiaj zachęcanie pracowników do bezpośrednich spotkań, w przekonaniu, że przynoszą one większą produktywność i wzrost efektów biznesowych. Wspomniane wyżej badania potwierdzają, że specjaliści przewidują zawarcie średnio o 23 proc. więcej transakcji w ciągu roku, przy spotkaniach twarzą w twarz. Jednak eksperci zauważają, że priorytety biznesowych podróży w nowej rzeczywistości znacznie zmieniły się.

Podróże służbowe z sensem
W postpandemicznej rzeczywistości, gdzie troska o środowisko naturalne staje się wiodącym trendem, koszt węglowy każdego wyjazdu służbowego musi mieć swoje uzasadnienie. Jak podkreślają eksperci: kompensacja emisji gazów cieplarnianych już nie wystarcza, dlatego partnerzy muszą udowodnić, że aktywnie zmniejszają swój ślad węglowy. Dlatego wirtualne spotkania stanowią dziś dużą wartość dla biznesu, a delegacje czy bezpośrednie rozmowy muszą znajdować uzasadnienie względem rzeczywistego wpływu na środowisko naturalne. Wobec tego można spodziewać się, że w 2023 r. zamiast budżetu finansowego biznes częściej będzie skupiał się na budżecie węglowym.  

Jednym z pozytywnych skutków pandemii jest powstanie trendu świadomego podróżowania („mindful travel”), zgodnie z którym priorytetem staje się cel zawodowy, ekonomiczny, środowiskowy i osobisty wyjazdu. Wśród sposobów, w jakie pracodawcy nadają znaczenie podróżom służbowym, można znaleźć:
•    Porównywanie ofert hotelowych i transportowych przy użyciu kalkulatorów emisji dwutlenku węgla, dzięki czemu rośnie świadomość kosztów środowiskowych związanych z podróżami.

•    Promowanie dłuższych pobytów w hotelach, nawet jeśli oznacza to „bleisure”, czyli łączenie pracy z wypoczynkiem. Według jednego z uczestników debaty zorganizowanej przez Accor spotkanie z czterema lub pięcioma klientami zamiast z jednym lub dwoma oznacza mniej podróży, a za razem obniżenie emisji dwutlenku węgla. Co dziesiąta osoba planuje przedłużyć swój wyjazd dzięki możliwości pracy zdalnej zagranicą, a połowa respondentów z badania Accor docenia elastyczność, jaką niesie praca z dowolnego miejsca, co wpływa na poprawę wizerunku pracodawcy.

•    Oczekiwanie przestrzegania najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju i brak akceptacji dla „greenwashingu”. Uczestnicy debaty podkreślali, że dziś biznes zwraca szczególną uwagę na konkretny program ekologiczny i plany oparte na zrównoważonym rozwoju.

•    Zachęcanie branży hotelarskiej do promowania świadomych podróży oraz wspierania biznesu w bardziej zrównoważonych wyborach dzięki wyraźnej informacji o rzeczywistym wpływie podróży i pobytu na środowisko w postaci np. prezentowania śladu węglowego.

•    Prezentowanie referencji partnerów nie tylko z zakresu zrównoważonego rozwoju, ale także etyki biznesu, odpowiedzialnej turystyki, zaangażowania społecznego, różnorodności i inkluzywności.

•    Zwracanie uwagi na wpływ podróży na samopoczucie, zdrowie psychiczne i satysfakcję pracowników – badania Accor wykazały, że 47 proc. osób tęskni za interakcją ze współpracownikami.

Podczas „Masters of Travel” eksperci podkreślili zmianę pokoleniową w zakresie delegacji, której przejawem jest przykładanie mniejszej wagi do wyższego standardu obiektu. Na znaczeniu zyskują programy lojalnościowe, które gwarantują nie tylko sam pobyt, ale i doświadczenia wykraczające poza hotel, dostarczające dodatkowe przeżycia.

– W związku z pojawieniem się wirtualnych narzędzi, liczba spotkań biznesowych może zmaleć nawet o 20 proc. Wiele firm przekonało się, że część z tych spotkań nie jest konieczna. W efekcie obserwujemy wzrost świadomości w zakresie wyjazdów, a przedsiębiorcy skupiają się na tylko kluczowych delegacjach biznesowych. Wyjazdy służbowe dają możliwość nawiązywania prawdziwych kontaktów, a wraz z nimi niosą niezwykłą siłę i wartość – nie tylko dla biznesu, ale poprawy satysfakcji i samopoczucia pracowników, co przekłada się na ich lojalność wobec pracodawców. Dzisiaj przed biznesem stoi kluczowe wyzwanie planowania delegacji w sposób zrównoważony z myślą o pracownikach, ale i środowisku – podsumowała Sophie Hulgard.

Accor zobowiązał się do popularyzowania postawy niskoemisyjnej w całej grupie oraz wśród partnerów, opracowując i wdrażając odpowiednie rozwiązania m.in. w obszarze emisji gazów cieplarnianych i ograniczania odpadów żywnościowych. W marcu 2021 r. Accor stał się pierwszą dużą międzynarodową grupą hotelarską, która wyznaczyła długoterminowe, oparte na badaniach naukowych cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z wytycznymi Porozumienia Paryskiego.

W listopadzie 2021 r., podczas szczytu klimatycznego COP26, grupa zobowiązała się ponadto do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. jako pierwsza międzynarodowa sieć hotelowa. 4 listopada 2021 r. Accor podpisał Deklarację z Glasgow w kwestii działań na rzecz ochrony klimatu w turystyce, zainicjowaną przez Światową Organizację Turystyki ONZ (UNTWO). Zobowiązania te opierają się na dziesięcioletniej pracy u podstaw w obszarze zrównoważonego rozwoju w ramach pionierskiej inicjatywy Planet 21, którą Accor zapoczątkował w 2011 r.

Pełny raport „Business of Travel” przygotowany przez Accor dostępny jest TUTAJ

Źródło: materiały prasowe, oprac. IK