Fot. Materiały prasowe

Międzynarodowa konferencja WAK2022 odbędzie się w Gdańsku

przez Think MICE

W dniach 29-30 września br. w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja cyklicznej konferencji Współczesna Architektura Krajobrazu (WAK), przygotowywanej przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK). Wydarzenie zagości w Europejskim Centrum Solidarności, a jego organizatorem wykonawczym jest Symposium Cracoviense.

Tegorocznej konferencji przyświeca hasło „Ecosystem Based Design”, czyli ekosystem jako podstawa projektowania krajobrazu zurbanizowanego.

– Ekosystemy są podstawą funkcjonowania życia na naszej planecie. Niestety fakt ten nie znajduje odzwierciedlenia nie tylko w naszej działalności budowlanej, inwestycyjnej czy rolniczej, lecz nawet w tej nakierowanej na przyrodę jak tworzenie miejskich parków i zieleńców. Owszem coraz częściej zwracamy uwagę na poszczególne elementy ekosystemów, jednak jest to podejście wyrywkowe. Dzięki temu słyszymy o potrzebie zapewnienia w terenach zieleni schronień dla owadów – podczas akcji tworzenia „hoteli” dla owadów, ptaków – w licznych akcjach dokarmiania i wieszania budek lęgowych, czy płazów. Jednak to za mało. Ekosystem, w ujęciu całościowym jako podmiot i metoda projektowania jest nadal zjawiskiem pomijanym. W ten sposób przytaczane w wielu dyskusjach usługi, które ekosystemy mogą świadczyć sprowadzane są do funkcjonalności pojedynczych elementów ekosystemów. Takim przykładem może być kwestia biosekwestracji CO2. Proces ten jest zazwyczaj upraszczany jedynie do „produkcji tlenu przez drzewa” i używany nadal jedynie w wymiarze PRowym – twierdzą organizatorzy.

Dlatego właśnie tematyka WAK’u, w tak trudnym roku, będzie poświęcona ekosystemom. – Jest to dla nas tym ważniejsze, że ekosystemy w swej różnorodności i bogactwie są także strategicznym wzorcem do zaszczepiania procesu regeneracji krajobrazu wsi i miast zdegradowanych przez nas ludzi, zarówno poprzez nadmierną a nawet rabunkową eksploatację, ale także wojnę. Z tego powodu do udziału w tegorocznej – wyjątkowej edycji WAK zaprosiliśmy nasze ukraińskie koleżanki i kolegów – powiedziała dr inż. arch. Joanna Rayss, prezeska SAK.

W pierwszym dniu konferencji organizowane będą dwie wycieczki studyjne oraz warsztaty „Łąki kwietne w ogrodach biocenotycznych”. Pierwsza wycieczka pokaże wybrane przykłady współczesnych realizacji z zakresu nature- i ecosystem-based design, druga będzie miała zachęcić do wędrówek po Żuławach. Organizatorzy liczą na to, że program merytoryczny wydarzenia i możliwość spotkania na żywo po dwóch latach przestoju oraz dyskusje na ważne tematy, zachęcą do licznego udziału.

Więcej informacji o konferencji (w tym jej szczegółowy program) znajduje się TUTAJ

Anna Górska, oprac. MK