Fot. Poznan.travel

PIPT: kondycja branży targowej dwa lata od wybuchu pandemii

przez Think MICE

Rok 2021 był niełatwym i pełnym wyzwań rokiem dla branży targowej. Po prawie dwóch latach obostrzeń większość firm musiała zmierzyć się z problemami na niespotykaną dotychczas skalę. Badanie ankietowe Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT), w którym wzięło udział 30 proc. firm członkowskich, przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja br. pokazuje obraz branży targowej po dwóch latach od wybuchu pandemii.

Branża targowa, w wyniku obostrzeń epidemicznych, w ciągu ostatnich dwóch lat pozostawała przez 18 miesięcy w zastoju, całkowicie pozbawiona przychodów. Kilka ostatnich miesięcy roku 2021 oraz pierwsze półrocze 2022 r., kiedy to targi mogły się odbywać, nie pozwoliły firmom targowym na odzyskanie stabilnej kondycji finansowej i produktowej. Jak wynika z wcześniejszych badań PIPT dotychczasowe straty branży targowej szacowane są na ponad 3 mld zł. W roku 2020 i 2021 ponad 70 proc. firm branży targowej odnotowało ponad 70 proc. spadek przychodów w stosunku do roku 2019, a niemal 23 proc. podmiotów odnotowało ponad 90 proc. spadek przychodów. Utrata płynności finansowej zmusiła część firm branży targowej do redukcji zatrudnienia. Spadki przychodów w roku 2022 r. w porównaniu z rokiem 2020 i 2019 były już dużo niższe – spadki powyżej 76 proc. odnotowało 32 proc. firm (w porównaniu do 2020) i 46 proc. firm (w porównaniu do 2019). Spadków powyżej 95% nie odnotowano.

Dużym wsparciem dla firm branży targowej były środki z Tarcz rządowych oraz finansowych PFR. Badania PIPT z roku 2021 pokazują, że ze wsparcia Tarcz rządowych w zakresie abolicji składek ZUS oraz dopłat do wynagrodzeń pracowników skorzystało ponad 75 proc. firm targowych zrzeszonych w Izbie oraz z Tarczy PFR 1.0. 80 proc. firm. Natomiast z Tarczy PFR 2.0. skorzystało 86,4 proc. respondentów prezentowanych badań.

Firmy starają się odbudować swoją kondycję finansowo-produktową, co jak wskazują odpowiedzi respondentów, może zabrać od 1 do 3 lat – ponad 80 proc. odpowiedzi lub dłużej, na co wskazuje 18 proc. ankietowanych. Na długość procesu odbudowy kondycji firm targowych będzie miało wpływ kilka elementów. Z całą pewnością będzie to liczba imprez targowych, w które będą zaangażowane firm targowe oraz efekty rozliczenia subwencji z Tarczy PFR 2.0., a także wzrost kosztów pracy, paliwa oraz energii i wzrastający poziom inflacji oraz dostępność ewentualnego wsparcia rządowego np. w postaci Tarczy Antykryzysowej, umorzenia nadwyżek z subwencji PFR czy uruchomienie pożyczek płynnościowych.

Na podstawie informacji spływających od firm członkowskich PIPT dużym wyzwaniem dla firm targowych w odbudowie kondycji jest zbyt mała liczba specjalistów, którzy odeszli lub zostali zwolnieni w związku z ponad 18 miesięcznym przestojem branży. Aż 55 proc. przedsiębiorstw zamierzało zatrudniać nowych pracowników w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022, przy czym 45 proc. z tych przedsiębiorstw zadeklarowała chęć zatrudnienia pracowników z Ukrainy. 36 proc. respondentów starało utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia. Wszystko wskazuje na to, że odbudowa branży targowej jest jak najbardziej możliwa, jednak będzie to proces co najmniej kilkuletni.

Co ciekawe, tocząca się od końca lutego wojna w Ukrainie nie wpłynęła znacząco na firmy branży targowej. Jedynie 3 proc. z nich zgłosiło powyżej pięciu odwołanych imprez targowych, anulowanych z tego powodu i 17 proc. od jednego do pięciu wydarzeń. 80 proc. respondentów nie odnotowała wydarzeń odwołanych z powodu wojny.
22,7 proc. ankietowanych firm, których targi zostały odwołane z powodu wojny w Ukrainie, potwierdziła zwrot przez klientów uzasadnianych kosztów anulacji projektów wraz z wynagrodzeniem. Jednak aż 77,3 proc. respondentów nie otrzymała zwrotu ww. kosztów.

Wśród ankietowanych firm targowych zrzeszonych w PIPT przewagę stanowiły firmy wykonujące usługi projektowania i budowy stoisk targowych – 68,2 proc. wszystkich firm członkowskich. Drugą znaczącą grupą respondentów byli organizatorzy targów – 31,8 proc. Część organizatorów targów była również operatorem obiektów targowych

Pełne wyniki badania kondycji branży targowej można znaleźć TUTAJ

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK