IGHP: Dramatyczne stanowisko polskich hoteli i kolejny apel do rządu

przez Think MICE

W trakcie VI Forum Hotelarzy IGHP (Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego), które odbyło się 8 września, ponad 100 hotelarzy złożyło podpis pod kolejnym apelem do rządu o ciągłość i przewidywalność prowadzenia działalności hotelarskiej w okresie jesienno-zimowym. Do 20 września pod Stanowiskiem Polskich Hotelarzy można jeszcze składać podpisy online, następnie pismo zostanie przekazane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu.

– W świetle ogromnych strat poniesionych od początku pandemii i braku stanowiska rządu dotyczącego dalszych ograniczeń po 30 września hotelarze cały czas obawiają się o przyszłość swoich obiektów. Hotele w Polsce przez prawie półtora roku podlegały drastycznym obostrzeniom i w przeciwieństwie do większości gałęzi gospodarki dopiero podczas tegorocznych wakacji uzyskały możliwość działalności. Pomimo poprawienia się sytuacji epidemicznej, nawet podczas ostatnich miesięcy hotele nie mogły jednak działać bez ograniczeń – zauważają autorzy apelu.  

Sygnatariusze stanowiska oraz wcześniejszego apelu branży z lipca bieżącego roku – skupiający przedstawicieli większości hoteli w Polsce – oczekują, że rząd potwierdzi możliwość działalności hoteli przynajmniej dla osób zaszczepionych, tak jak to ma miejsce w Europie Zachodniej.

Hotelarze proszą też o dialog z branżą oraz stworzenie ram prawnych pozwalających na bezpieczną obsługę pozostałych gości. Podczas spotkań branżowych oraz przy wypracowaniu wspólnego stanowiska hotelarze wielokrotnie podkreślali, jak wiele miejsc pracy, w tym przede wszystkim dla osób zarabiających najniższe stawki, zależy od ciągłości działalności ich firm.

Równocześnie hotelarze deklarują bezpieczną obsługę w obiektach hotelowych także gości niezaszczepionych oraz zobowiązują się do podejmowania działań na rzecz popularyzacji szczepień przeciwko SARS-Cov-2 wśród pracowników hoteli.

IGHP udostępniła stanowisko na platformie online, gdzie do 20 września hotelarze mogą składać swoje podpisy, wyrażając w ten sposób poparcie dla inicjatywy Izby.

Stanowisko jest dostępne TUTAJ. Po zakończeniu akcji zbierania podpisów stanowisko zostanie oficjalnie przekazane premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu.

Pełna treść stanowiska:

STANOWISKO  POLSKICH  HOTELARZY
    W imieniu firm zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz sygnatariuszy reprezentujących podmioty działające i współpracujące z polskim rynkiem hotelarskim, mając na uwadze pojawiające się coraz częściej informacje o możliwych ograniczeniach w związku z wirusem SARS-CoV-2, pragniemy raz jeszcze zaapelować o ciągłość i przewidywalność prowadzenia naszych działalności w okresie jesienno-zimowym. Chcemy z całą mocą podkreślić, iż od tego właśnie zależeć będzie przetrwanie branży, która w wyniku pandemii poniosła od marca 2020 roku ogromne straty i która w przeciwieństwie do większości gałęzi gospodarki dopiero podczas tegorocznych wakacji uzyskała możliwość nieco bardziej swobodnej (choć cały czas podlegającej ograniczeniom) działalności.
    Mamy świadomość, że w najbliższych miesiącach sytuacja epidemiczna może ulec pogorszeniu i że w związku z tym Rząd musi brać pod uwagę różne scenariusze. Zakładamy jednak, że – zgodnie z deklaracjami publicznymi poczynionymi przez Ministra A. Niedzielskiego w dniu 2 września 2021 roku oraz podążając kierunkiem obranym przez zdecydowaną większość krajów Unii Europejskiej – nie będzie ograniczeń dla osób zaszczepionych. Apelujemy zatem o potwierdzenie ram prawnych, w jakich w tym kontekście działać będą hotele.
    Równocześnie deklarujemy bezpieczną obsługę w obiektach hotelowych także gości niezaszczepionych oraz zobowiązujemy się do podejmowania działań na rzecz popularyzacji szczepień przeciwko SARS-Cov-2 wśród pracowników hoteli.
Zgodnie z naszym Apelem z 27 lipca 2021 roku – ponawiamy chęć współpracy
z Ministerstwem Zdrowia w celu wypracowania takich norm i standardów, by każdy gość mógł korzystać z usług hoteli w Polsce.

Warszawa, 8 września 2021 r.

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK