Kolejny konkurs na prezesa POT

przez Think MICE

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło kolejny konkurs na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Termin składnia dokumentów upływa 21 lutego.

Kandydat na prezesa POT powinien m.in. posiadać co najmniej 6-letni staż pracy (w tym m.in. 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych), wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej, posługiwać się biegle w mowie i piśmie co najmniej jednym językiem obcym (w tym obowiązkowo językiem angielskim).

Obecny konkurs jest już drugim ogłoszonym przez MSiT. Zwycięzca poprzedniego, Rafał Gucia, zrezygnował objęcia stanowiska – jak informowało ministerstwo – z powodu „nagłej, nieprzewidzianej sytuacji zdrowotnej w rodzinie”. Równolegle z informacją o jego rezygnacji pojawiła się wiadomość, że do Sejmu wpłynął projekt ustawy likwidującej POT autorstwa posłów Kukiz’15.

Przypomnijmy, że stanowisko prezesa POT pozostaje nieobsadzone od listopada ubiegłego roku, kiedy ministerstwo odwołało z tej funkcji Wojciecha Fedyka.
Pełną treść ogłoszenia o najnowszym konkursie można znaleźć na stronie BIP Polskiej  Organizacji Turystycznej.