Fot. Materiały prasowe

Konferencja AIIC w Londynie: korzyści i wyzwania związane z RSI

przez Think MICE

W dniach 12-13 stycznia br. w Londynie spotkało się ponad 170 profesjonalnych tłumaczy konferencyjnych z 20 krajów. Odbywała się tam międzynarodowa konferencja zorganizowana przez stowarzyszenie AIIC (International Association of Conference Interpreters). 

AIIC to jedyne tego typu stowarzyszenie na świecie, zrzeszające ponad 3 tys. tłumaczy konferencyjnych. Londyńskie spotkanie, zorganizowane w centrali Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Maritime Organisation) zgromadziło przedstawicieli tego zawodu pracujących zarówno w sektorze prywatnym, jak i w dużych państwowych firmach, międzynarodowych korporacjach, stowarzyszeniach czy dla rządów. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad zorganizowano uroczystą kolację w tawernie George Inn, podczas której Rob Davidson (MICE Knowledge) wygłosił przemówienie na temat trendów w branży spotkań, ze szczególnym uwzględnieniem konferencji i kongresów. 

Przeszkody technologiczne
Główny nacisk prezentacji, dyskusji i wykładów odbywających się już podczas konferencji dotyczył tego, w jaki sposób członkowie AIIC mogą w dalszym ciągu oferować swoim klientom wysoką jakość usług i najwyższe standardy obsługi – w kontekście pojawiających się innowacji technologicznych, wpływających na sposób organizacji tłumaczeń na różnego typu konferencjach i kongresach. Wśród obecnych w Londynie delegatów panowała ogólna zgoda co do tego, że nowe technologie mają bardzo silny wpływ na branżę w której działają, podobnie jak ma to miejsce chociażby w przypadku podróży służbowych, hotelarstwa, a nawet zupełnie niezwiązanych z przemysłem MICE dziedzin, takich jak kinematografia czy przemysł muzyczny. 

Jednym z najczęściej podawanych przykładów innowacji w branży tłumaczeń symultanicznych był Remote Simultaneous Interpreting (RSI). To system, dzięki któremu tłumacze nie muszą znajdować się już w tym samym pomieszczeniu co mówcy konferencyjni. Technologia pozwala im na zdalną pracę – z innego budynku, a nawet zupełnie innego, odległego miasta czy kraju (lub po prostu z biura tłumaczeń). 

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie takim rozwiązaniem stowarzyszenie AIIC wydało niedawno szereg wytycznych (Guidelines for Distance Interpreting) dotyczących „zdalnych” tłumaczeń. Chodzi o próbę uregulowania tego rynku i wprowadzenie minimalnych standardów, których należy przestrzegać, aby jakoś usług – mimo że świadczonych na odległość – była wysoka i zadowalająca dla klientów. To ważne, szczególnie że w ostatnich latach wiele komercyjnych firm świadczących usługi z zakresu tłumaczeń symultanicznych (przedstawiciele niektórych z nich uczestniczyli w londyńskiej konferencji AIIC) uruchomiła różne platformy telekomunikacyjne, oparte na technologii RSI. Stanowią one coraz częściej wykorzystywaną alternatywę dla tłumaczy znajdujących się w kabinach symultanicznych umieszczonych w salach obrad. 

Korzyści i wyzwania
W trakcie konferencji w Londynie dokładnie omówiono też potencjalne korzyści dla organizatorów konferencji, jakie wynikają z wykorzystania technologii RSI. Najważniejszą z nich jest znaczące obniżenie kosztów przygotowania tłumaczenia podczas odbywającego się wydarzenia. Po pierwsze ze względu na znaczącą redukcję, bądź też niemal całkowite wyeliminowanie kosztów związanych z wynajęciem sprzętu, po drugie – uniknięcie wydatków związanych ze sprowadzeniem tłumacza na miejsce (koszty podróży, nierzadko zakwaterowania, wyżywienie, wreszcie wyższe wynagrodzenie). W konsekwencji może to prowadzić do tego, że niektóre firmy, które ze względów budżetowych na swoich eventach nie korzystały do tej pory z profesjonalnych tłumaczeń, teraz zdecydują się je wprowadzić, stając się nowymi klientami dla firm oferujących tego typu usługi. Dodatkową korzyścią wynikającą z użycia RSI jest też możliwość planowania spotkań nawet w przysłowiowej „ostatniej chwili” – z niewielkim wyprzedzeniem, dla uczestników i mówców, którzy znajdują się w różnych częściach świata. Zwrócono też uwagę na korzyści dla samych tłumaczy – korzystanie z RSI pomaga im na bardziej elastyczny czas pracy, zmniejsza stres, ogranicza trud związany z wyjazdami (to też ważna informacja w świetle osób niepełnosprawnych, które dzięki RSI mogą z powodzeniem wykonywać zawód tłumacza symultanicznego). 

Kluczowym tematem konferencji było jednak to w jaki sposób AIIC i jego członkowie mogą poradzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi wykorzystanie RSI, aby zagwarantować swoim klientom wysoką jakość usług. Ryzyko ewentualnych problemów i niepowodzeń jest bowiem niemałe i obejmuje wiele aspektów, takich jak zakłócenia w łączności, spowodowane chociażby przerwami w dostawie prądu czy słabej jakości łączem internetowym. Do tego dochodzą jeszcze kwestie związane z niezadowalającą jakością dźwięku, obrazu, bezpieczeństwem przesyłanych danych i prywatnością.  

Tłumacze muszą być włączeni w dyskusję  
Wyraźną konkluzją dwudniowej konferencji było stwierdzenie, że podczas gdy istnienie RSI stało się już faktem i przynosi wiele korzyści, nie można tej technologii zaakceptować bezkrytycznie. Trzeba zwrócić uwagę na to, aby było to narzędzie oparte na najwyższych standardach, wykorzystujące najlepsze dostępne na rynku możliwości. Pierwszy krok w tym kierunku został zresztą podjęty już podczas konferencji w Londynie. Organizatorzy spotkania zaprosili do wzięcia w nim udziału sześciu różnych dostawców platform RSI, aby zademonstrowali oni możliwości swoich systemów na miejscu, w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Delegaci mieli dzięki temu możliwość przetestowania każdej z platform i przekazania ich właścicielom uwag na ich temat. 

Ich ogólna opinia była taka, że nadal istnieje wiele możliwości poprawy funkcjonalności platform RSI – w celu ich wprowadzenia pożądana jest współpraca pomiędzy dostawcami tej technologii i tłumaczami, korzystającymi z nich na co dzień. W konsekwencji taka kooperacja może stać się korzystna dla każdej ze stron – dostawcy zyskają bardziej konkurencyjny produkt, tłumacze, lepsze narzędzie pracy.  

Rob Davidson 

Kolejne spotkania AIIC:
22 marca br. – AIIC VEGA/PRIMS, Budapeszt, Węgry – spotkanie adresowane do studentów i tłumaczy rozpoczynających swoją karierę zawodową.
24-25 sierpnia 2019 r. – AIIC PRIMS Meeting, Montreal, Kanada – cykliczne spotkanie AIIC.

 

Leave your comments

Comments

  • No comments found