Raport PCB

przez Think MICE

Ukazał się raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce 2021

Jak co roku, we współpracy z miejskimi i regionalnymi convention bureaux, rekomendowanymi organizatorami kongresów i podróży motywacyjnych oraz międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami, Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej opracowało raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2021”.

Dwunasta edycja Raportu podsumowuje osiągnięcia branży spotkań z ubiegłego roku, który przekształcił obraz turystyki biznesowej na całym świecie. Podobnie jak na świecie, w Polsce przemysł spotkań był jednym z sektorów gospodarki najmocniej poszkodowanych przez epidemię Covid-19.

Dane przekazane do raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2021” dotyczą niespełna 5 tysięcy spotkań i wydarzeń, w których każdorazowo uczestniczyło 50 i więcej osób (w 2019 było ich blisko 24,5 tys.). W porównaniu do 2019 w 2020 roku we wszystkich miastach widoczny jest spadek liczby wydarzeń. Miasta tzw. drugiego wyboru osiągnęły prognozowany poziom w okolicach 76 proc., natomiast w Warszawie i Krakowie spadek przekroczył 80 proc.

Warte odnotowania jest to, że w 2020 roku odbyło się więcej wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych (48 proc.), niż konferencji i kongresów (46 proc.). Najmniejszą część zgłoszonych wydarzeń stanowią targi i wystawy (6 proc.).

Uzupełnieniem podstawowych treści tegorocznego raportu jest rozdział poświęcony żywym przykładom mechanizmów przeciwdziałania skutkom pandemii. Znajdują się w nim najważniejsze konkluzje z Protokołu KRAKÓW NETWORK oraz analiza danych przekazanych przez członków stowarzyszenia SITE Polska w ramach projektu Destination Poland. Dane potwierdzają fakt, iż produkt incentive – z całej palety narzędzi MICE – ma szansę odrodzić się jako pierwszy. Wynika to m.in. z faktu, że grupy biorące udział w tego typu podróżach są zazwyczaj mniej liczne niż w przypadku konferencji i kongresów. W grę wchodzi też chęć motywacji pracowników i konieczność integracji zespołów po miesiącach lockdownu oraz funkcjonowania w trybie home office.

Raport, w wersji polskiej i angielskiej dostępny jest na stronie internetowej PCB POT, TUTAJ