IRENEUSZ WĘGŁOWSKI

Z branżą hotelową związany od wielu lat. W 1991 r. objął funkcję wiceprezesa zarządu Orbis SA., które to stanowisko piastuje do dzisiaj. 

Jest także prezesem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego – organizacji reprezentującej interesy polskich hotelarzy na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym.

W Orbisie działał m.in. w obszarze zarządzania nieruchomościami hotelowymi, uczestniczył także w restrukturyzacji spółki, która miała na celu zmianę jej modelu biznesowego i skupienie się na hotelarstwie, jako podstawowej działalności firmy. To doświadczony praktyk i specjalista w dziedzinie transakcji hotelowych. Z powodzeniem brał udział w realizacji wielu projektów zbycia niestrategicznych dla spółki Orbis nieruchomości.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zrealizował również Program Rozwoju Zawodowego w Szkole Administracji Hotelowej Cornell University w Ithaca (USA).