Rafał Mrzygłocki

Dyrektor generalny ARAM Multimedia, jednej z największych polskich firm zajmujących się m.in. obsługą audio-wizualnej imprez i show telewizyjnych.

Ukończył studia magisterskie z zakresu kierownictwa produkcji filmowej i telewizyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Z branżą eventową i telewizyjną związany jest praktycznie od początku swojej kariery zawodowej. W tym czasie obsłużył setki imprez i zrealizował masę spektakularnych projektów.

Z ARAM Group związał się w 1997 r. Piastował tam szereg różnego rodzaju funkcji. Obecnie jest dyrektorem generalnym ARAM Multimedia. Kierowana przez niego firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie scenografii multimedialnych na eventy, gale, koncerty, a także scenografii telewizyjnej. Mrzygłocki odpowiada za jej rozwój (zarówno w Polsce, ale też za granicą), sprawuje pieczę nad jakością świadczonych przez nią usług, nawiązuje kontakty z klientami.

Poza pracą zawodową chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i przemyśleniami z innymi. Od ponad 10 lat jest autorem i wydawcą Event News – bloga o eventach. Sprawuje również funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Izby Techniki Estradowej.