Piotr Jaworowicz

Jako kierownik Działu Projektów Eventowych i Mediów Społecznościowych w PKN Orlen współtworzy i nadzoruje eventy, w których do tej pory wzięło już udział ponad 600 tys. osób.

Wśród nich znajdują się m.in. Orlen Warsaw Marathon, VERVA Street Racing, oraz Polacy z werwą. Do jego osiągnięć należy opracowanie i wdrożenie strategii obecności marki VERVA w mediach społecznościowych. Posiada bogate doświadczenie branżowe – przed podjęciem pracy w PKN Orlen uczestniczył w tworzeniu eventów dla wielu innych marek, wśród których znalazły się takie jak Parker czy Johnnie Walker. Był również koordynatorem I Gali Polski Przedsiębiorczej. Projekty, w których brał udział były wielokrotnie nagradzane, w takich konkursach jak m.in. Kreatura, Effie czy MP Power Awards

Jest doktorem nauk społecznych (Uniwersytet Warszawski), absolwentem studiów Master of Business Administration (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) oraz studiów z zakresu marketingu internetowego (Akademia Leona Koźmińskiego). Obecnie, poza pracą w PKN Orlen zajmuje się także prowadzeniem zajęć dla studentów. Jest prelegentem na konferencjach branżowych, autorem wielu artykułów oraz dwóch książek: „Wideokomunikowanie polityczne w Internecie” i ubiegłorocznej, kompleksowej publikacji na temat roli eventów w działaniach marketingowych – „Event marketing w Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej”.To także członek Rady Programowej konferencji Event Biznes.